DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Derin Kazılar ve İksa Sistemleri IMS   405 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Abdulazim YILDIZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kazılar ve dayanma yapıların tasarımı ve incelenmesi için teorik bilgilerin ve uygulama prensiplerinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Kazılar, Kazıların desteklenmesi, Şev analizleri, İstinat duvarları, Rijit ve esnek istinat yapıları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yatay toprak basınçlarını hesaplar.
2) Şev duraylılığı problemi oluşturmadan şev tasarımı gerçekleştirir.
3) İksa duvarı tasarımı yapar.
4) Arazi ve laboratuvar deneylerinin çıktılarını değerlendirir, tasarımda kullanır ve zemin etüd raporları hazırlar.
5) Arazi ölçüm sistemlerinin tanınması
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders Notları
2 Kazılar Ders Notları
3 Yanal toprak basınçları Ders Notları
4 Şev Stabilitesi Ders Notları
5 Ankrajlar Ders Notları
6 Derin kazılar ve destekleme yöntemleri Ders Notları
7 Destekleme sistemlerinin analizi Ders Notları
8 Ara Sınav Ders Notları
9 Yumuşak zeminlerde kazılar Ders Notları
10 İstinat Yapıları Ders Notları
11 İstinat Yapılarının analizi Ders Notları
12 Ankrajlı İstinat Yapıları Ders Notları
13 Zemin çivileri Ders Notları
14 Kazılarda ölçüm sistemleri Ders Notları
15 Problem çözümü Ders Notları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Örnek Olay
Problem Çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar