DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnşaat Mühendisliği Mekanik IMP   405 7 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haci Murat ARSLAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HACİ MURAT ARSLAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HACİ MURAT ARSLAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerine temel mekaniği bilgilerini kullanarak problem çözme becerisi kazandırmak
Dersin İçeriği
Temel mekanik bilgisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel kavram, kuram ve prensiplerine hakim olma
2) inşaat mühendisliği problem çözme becerisi
3) bitirme tezi hazırlama, sunma
4) yapı analiz programı öğrenme kullanma
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 tanışma yok
2 yapı analizi programı öğrenme önceki konuların tekrarı
3 yapı analizi programı öğrenme önceki konuların tekrarı
4 yapı analizi programı öğrenme önceki konuların tekrarı
5 yapı analizi programı öğrenme önceki konuların tekrarı
6 örnek olarak çözülecek konut türü bina seçimi önceki konuların tekrarı
7 perde elemanının yapı taşıyıcı sistemindeki yerinin belirlenmesi ve yapı analizi programı kullanılarak yapının çözülmesi önceki konuların tekrarı
8 Ara Sınav yok
9 perde elemanının yapı taşıyıcı sistemindeki yerinin belirlenmesi ve yapı analizi programı kullanılarak yapının çözülmesi önceki konuların tekrarı
10 perde elemanının yapı taşıyıcı sistemindeki yerinin belirlenmesi ve yapı analizi programı kullanılarak yapının çözülmesi önceki konuların tekrarı
11 perde elemanının yapı taşıyıcı sistemindeki yerinin belirlenmesi ve yapı analizi programı kullanılarak yapının çözülmesi önceki konuların tekrarı
12 elde edilen sonuçların sunumu için tez hazırlanması önceki konuların tekrarı
13 elde edilen sonuçların sunumu için tez hazırlanması önceki konuların tekrarı
14 elde edilen sonuçların sunumu için tez hazırlanması önceki konuların tekrarı
15 sözlü sunum önceki konuların tekrarı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar