DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Mühendisliği Uygulamaları IMP   422 8 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Abdulazim YILDIZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yüzeysel ve derin temeller ve istinat yapıları ve palplanş gibi yatay yüklere karşı duran yapısal elemanların geoteknik tasarımında kullanılan deney ve yöntemlerini öğrenciye öğretmektedir.
Dersin İçeriği
Arazi incelemesi, Arazi deney yöntemleri, Sığ temeller: Taşıma gücü, Müsaade edilen taşıma gücü, oturmalar, radye temeller, kazık temeller, Fore kazıklar, kesonlar, yatay toprak basıncı, istinat yapıları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yüzeysel ve derin temeller hakkında bilgi sahibi olunur.
2) İstinat yapıları gibi geoteknik mühendisliği yapılarının tasarım ve analiz yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunur.
3) Zemin mekaniği bilgilerinin farklı geoteknik problemlerle incelenmesi
4) Temellerin oturma analizi hakkında bilgi sahibi olunur.
5) şevlerin stabiliteleri ve istinat yapısı hakkında bilgi sahibi olunur.
6) şevlerin stabiliteleri ve istinat yapısı hakkında bilgi sahibi olunur.
7) şevlerin stabiliteleri ve istinat yapısı hakkında bilgi sahibi olunur.
8) şevlerin stabiliteleri ve istinat yapısı hakkında bilgi sahibi olunur.
9) şevlerin stabiliteleri ve istinat yapısı hakkında bilgi sahibi olunur.
10) şevlerin stabiliteleri ve istinat yapısı hakkında bilgi sahibi olunur.
11) şevlerin stabiliteleri ve istinat yapısı hakkında bilgi sahibi olunur.
12) şevlerin stabiliteleri ve istinat yapısı hakkında bilgi sahibi olunur.
13) şevlerin stabiliteleri ve istinat yapısı hakkında bilgi sahibi olunur.
14) şevlerin stabiliteleri ve istinat yapısı hakkında bilgi sahibi olunur.
15) şevlerin stabiliteleri ve istinat yapısı hakkında bilgi sahibi olunur.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Zemin ve Temel Mühendisliği hakkında genel bilgiler, Temel İnşaatına giriş Ders Notları
2 Zemin etüdleri, zemin inceleme yöntemleri Ders Notları
3 Sondalar ve arazi deneyleri Ders Notları
4 Laboratuar deneyleri ve diğer zemin araştırma yöntemleri Ders Notları
5 Zemin Etüd raporlarının hazırlanması Ders Notları
6 Temel yapımında kullanılan malzemeler Ders Notları
7 Arasınav Ders Notları
8 Ara Sınav Ders Notları
9 Zeminlerin taşıma gücü teoremleri ve hesap yöntemleri Ders Notları
10 Temel tipleri ve yüzeysel temellerin taşıma gücü hesapları Ders Notları
11 Derin temel sistemlerine giriş ve taşıma gücü hesapları Ders Notları
12 Temel çukurları ve temel kazısında alınacak önlemler Ders Notları
13 Arkalarında toprak tutan yapılar ve tasarım parametreleri Ders Notları
14 Palplanşlar, Ankrajlar, kullanım yerleri ve hesap yöntemleri Ders Notları
15 Oturmalar ve temel altında oluşan konsalidasyon hesapları Ders Notları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar