DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amacı, tanışma temel kavramlar (sistem,sistem çeşitleri,sistem analist ve görevleri vb.) Ders kitabından ilgili bölümün okunması
2 Metodoloji kavramı, Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Ders kitabından ilgili bölümün okunması
3 Planlama aşaması (sorumluları,eylemler,teknikler,araçlar,sistem teklifi içeriği) Ders kitabından ilgili bölümün okunması
4 Planlama aşaması (Fizibilite, KBF, SWOT, HIPO,vb uygulama) Ders kitabından ilgili bölümün okunması
5 Proje Yönetimi (tanımı, önemi, aşamaları, Gantt, CPM, PERT) Ders kitabından ilgili bölümün okunması
6 İhtiyaç Analizi aşaması Ders kitabından ilgili bölümün okunması
7 İhtiyaç Analizi aşaması Ders kitabından ilgili bölümün okunması
8 Ara Sınav Sınava kadarki bölümlerin tekrar edilmesi
9 Sistem tasarımı Ders kitabından ilgili bölümün okunması
10 Sistem tasarımı Ders kitabından ilgili bölümün okunması
11 Sistem tasarımı Ders kitabından ilgili bölümün okunması
12 Sistemi uygulamaya koyma ve kullanım Ders kitabından ilgili bölümün okunması
13 Süreç Odaklı Yönetim Yaklaşımları (BPR, 6 sigma, Kaizen, TQM, vd) Ders kitabından ilgili bölümün okunması
14 Proje sunumları ve proje teslimi Proje raporu ve bilgisayar dosyaları
15 Proje sunumları Proje raporu ve bilgisayar dosyaları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar