DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sistem Analizi * ENM   340 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hacire Oya YÜREGİR
Dersi Verenler
Doç. Dr.HACİRE OYA YÜREGİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin üretim ve hizmet sektöründeki iş süreçlerini analiz etmesi ve süreçteki sorunları da belirleyerek süreç haritası çıkarmak; her sorun içinde yer alan ilişkilerin karşılıklı bağlılığını ortaya koymak; sorunun çözüm alternatiflerini ortaya koymak ve en iyisini mühendislik yönetmleri ile seçmek; teknoloji araştırmak ve fizibilite yaparak teknoloji seçmek; iş süreçlerinde iyileştirme yaparak yeni sistemi tasarlamak; iş çevresindeki süreçsel, kültürel, ekonomik, teknolojik ve politik sistemleri inceleyebilme becerisi elde etmek ve uygun çözüm önerilerinde bulunabilmek; yönetim bilişim sistemi kurarak sistemin performansını ve başarısını yönetmeyi öğretmektir.
Dersin İçeriği
Dersin amacı, tanışma temel kavramlar (sistem,sistem çeşitleri,sistem analist ve görevleri vb.),Metodoloji kavramı, Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü, Planlama aşaması , (sorumluları,eylemler,teknikler,araçlar,sistem teklifi içeriği), Planlama aşaması (Fizibilite, KBF, SWOT, HIPO,vb uygulama), Proje Yönetimi (tanımı, önemi, aşamaları, Gantt, CPM, PERT) İhtiyaç Analizi aşaması,Sistem tasarımı, Sistem tasarımı,Sistemi uygulamaya koyma ve kullanım,Süreç Odaklı Yönetim Yaklaşımları (BPR, 6 sigma, Kaizen, TQM, vd)

Dersin Öğrenme Kazanımları
-