DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Optimizasyon Yazılımları ENM   350 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Melik KOYUNCU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMELİK KOYUNCU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı optimizasyon yazılımları hakkında bilgi ve becerileri geliştirmektir
Dersin İçeriği
matematiksel programlama, GAMS modeli yapısı, temel bileşenleri, değişkenler, denklemler, GAMS çıktısı, taşıma problemleri, GAMS de kümeler, veri girişi, sabit maliyetli ulaştırma problemi, üretim planlaması problemi, kaynak problemi, diyet problemi, depo problemi, proje seçim problemi, GAMS paketi programlama dilinin özellikleri ve örnekler üzerinde uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğrusal modelleri yazılımlarla çözebilir
2) Tamsayılı modelleri yazılımlarla çözebilir
3) İkili tamsayılı modelleri yazılımlarla çözebilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Matematiksel Programlama ve Optimizasyonun Temelleri Kaynak kitaptan okuma
2 GAMS Modelinin Yapısı Kaynak kitaptan okuma
3 GAMS Modellemede Temel Bileşenler, Değişkenler Kaynak kitaptan okuma
4 Denklemler, amaç fonk. ve model ifadeleri Kaynak kitaptan okuma
5 GAMS kodları Kaynak kitaptan okuma
6 GAMS çıktı yorumlanması Kaynak kitaptan okuma
7 Taşıma problemi, kümeler, veri girişi ve GAMS kodları Kaynak kitaptan okuma
8 Ara Sınav Klasik Ara Sınav
9 Sabit maliyetli ulaştırma probleminin GAMS de kodlanması Kaynak kitaptan okuma
10 Üretim planlaması örnekleri Kaynak kitaptan okuma
11 Kaynak Paylaşım Modelleri Kaynak kitaptan okuma
12 Endüstri Mühendisliği Problemleri ve GAMS Kaynak kitaptan okuma
13 Endüstri Mühendisliği Problemleri ve GAMS Kaynak kitaptan okuma
14 Endüstri Mühendisliği Problemleri ve GAMS Kaynak kitaptan okuma
15 Endüstri Mühendisliği Problemleri ve GAMS Kaynak kitaptan okuma
16-17 Endüstri Mühendisliği Problemleri ve GAMS , Final Sınavı Kaynak kitaptan okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar