DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Üretkenliğin Tanımı, Verimlilik Hesaplamaları Konu ile ilgili kaynakların okunması
2 İş Etüdünün Tanımı ve Kapsamı Konu ile ilgili kaynakların okunması
3 Genel Problem Çözme Sürecinin Aşamaları, İş Metotlarının Tasarımı - Daha İyi Bir Yöntemin Geliştirilmesi Konu ile ilgili kaynakların okunması
4 Süreç Analizi, Süreç Şemaları, Akış Diyagramları, Çoklu İnsan Süreç Şemaları Konu ile ilgili kaynakların okunması
5 Faaliyet Şemaları Konu ile ilgili kaynakların okunması
6 İnsan - Makine Şemaları Konu ile ilgili kaynakların okunması
7 Operasyon Analizi, Operasyon Şemaları Konu ile ilgili kaynakların okunması
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı
9 Mikro-Hareket Etüdü, Temel El Hareketleri, Analiz Formları, Simo Şemaları Konu ile ilgili kaynakların okunması
10 Hareket Ekonomisi Kuralları Konu ile ilgili kaynakların okunması
11 Zaman Etüdü, Zaman Etüdü Ekipmanları, Gerekli Gözlem Sayısının Tespit Edilmesi, Gözlem Sayısının Final Kontrolü Konu ile ilgili kaynakların okunması
12 Zaman Etüdü Şemaları, Normal Sürenin Hesaplanması Konu ile ilgili kaynakların okunması
13 Ek Sürelerin Belirlenmesi, Standart Sürenin Hesaplanması Konu ile ilgili kaynakların okunması
14 İş Örneklemesi, Gerekli Gözlem Sayısının Belirlenmesi, Gözlem Sayısına Karşılık Gelen Hassasiyet Derecesinin Belirlenmesi, Mutlak Hata Konu ile ilgili kaynakların okunması
15 Kontrol Şemaları, Standart Sürenin Hesaplanması Konu ile ilgili kaynakların okunması
16-17 Final Sınavı Final sınavı hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1. AKAL, Z., 1997, İş Etüdü (Dördüncü (Düzeltilmiş) Basım), ILO Uluslararası Çalışma Örgütü, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 29, Ankara, 470 sayfa.2. BARNES, R.M., 1980, Motion and Time Study: Design and Measurement of Work (Seventh Edition), John Wiley & Sons., Inc., New York, 689 pages.3. MEYERS, F.E., and STEWART, J.R., 2002, Motion and Time Study for Lean Manufacturing (Third Edition), Prentice Hall, New Jersey, 370 pages.4. MUNDEL, M.E., 1970, Motion and Time Study: Principles and Practices (Fourth Edition), Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 674 pages.5. NIEBEL, B., and FREIVALDS, A., 2003, Methods, Standards, and Work Design (Eleventh Edition), McGraw-Hill, 747 pages.