DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Etüdü * ENM   355 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru YILMAZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, iş etüdünün kavramlarının ve çeşitli alanlardaki uygulamalarının öğretilmesidir.
Dersin İçeriği
Üretkenliğin Tanımı, Verimlilik Hesaplamaları, İş Etüdünün Tanımı ve Kapsamı, Genel Problem Çözme Sürecinin Aşamaları, İş Metotlarının Tasarımı - Daha İyi Bir Yöntemin Geliştirilmesi, Süreç Analizi, Süreç Şemaları, Akış Diyagramları, Çoklu İnsan Süreç Şemaları, Faaliyet Şemaları, İnsan - Makine Şemaları, Operasyon Analizi, Operasyon Şemaları, Mikro-Hareket Etüdü, Temel El Hareketleri, Analiz Formları, Simo Şemaları, Hareket Ekonomisi Kuralları, Zaman Etüdü, Zaman Etüdü Ekipmanları, Gerekli Gözlem Sayısının Tespit Edilmesi, Gözlem Sayısının Final Kontrolü, Ek Sürelerin Belirlenmesi, Standart Sürenin Hesaplanması, İş Örneklemesi, Gerekli Gözlem Sayısının Belirlenmesi, Gözlem Sayısına Karşılık Gelen Hassasiyet Derecesinin Belirlenmesi, Mutlak Hata, Kontrol Şemaları, Standart Sürenin Hesaplanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-