DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 madde ve özellikleri Ders kitapları
2 maddenin ölçümü Ders kitapları
3 atomun yapısı Ders kitapları
4 atom kuramları Ders kitapları
5 periyodik cetvel Ders kitapları
6 kimyasal bileşikler Ders kitapları
7 bileşiklerin adlandırılması Ders kitapları
8 kimyasal tepkimeler Ders kitapları
9 sulu çözeltilerin doğası Ders kitapları
10 çökelme tepkimeleri Ders kitapları
11 derişim birimleri Ders kitapları
12 yükseltgenme indirgenme tepkimeleri Ders kitapları
13 gazlar Ders kitapları
14 termokimya Ders kitapları
15 termokimya devam Ders kitapları
16-17 Final sınavı yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar