DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Örnek uzaylar ve olaylar Kaynak Okuma
2 Permütasyon Kaynak Okuma
3 Kombinasyon Kaynak Okuma
4 Sıralı ve sırasız parçalanma, Binom açılımı Kaynak Okuma
5 Bir olayın olasılığı, Olasılık aksiyomları Kaynak Okuma
6 Koşullu olasılık Kaynak Okuma
7 Bağımsız olaylar, Bayes teoremi Kaynak Okuma
8 Arasınav Kaynak Okuma
9 Örneklem seçim yöntemleri Kaynak Okuma
10 Verilerin Düzenlenmesi, Frekans Dağılımı, Grafiksel Gösterimler Kaynak Okuma
11 Merkezsel Eğilim Ölçüleri, Dağılım Ölçüleri Kaynak Okuma
12 Çarpıklık ve sivrilik ölçütü, Değişim katsayısı Kaynak Okuma
13 Kesikli Rastgele Değişkenin Dağılımı Kaynak Okuma
14 Sürekli Rastgele Değişkenin Dağılımı Kaynak Okuma
15 Beklenen Değer, Varyans ve Özellikleri Kaynak Okuma
16-17 Final sınavı Kaynak Okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar