DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Üretim Sisteminde Bakımın Yeri, Temel Kavramlar, Bakım-Onarım Politikaları, Temel Büyüklükler sözlü anlatım
2 Bakım Çalışmaları Hakkında Bilgi Toplanması, Planlı Bakım Uygulamalarının Analizi, Makina Duruşlarının Analizi, Bakım Çalışmalarının Yapılış Şeklinin Analizi, Bakım Aralıklarının Analizi sözlü anlatım
3 Yedek Parça Tedarik Sisteminin Analizi, Kullanım Kataloglarının İncelenmesi, Bakım Fonksiyonunun Organizasyonel Yapısı, Bakım Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Bakım-Onarım Haberleşme Sistemi sözlü anlatım
4 Planlı Bakım Kavramı, Küvet Eğrisi, Bakım Maliyetleri ve Ekonomik Bakım Düzeyi, En Uygun Bakım Planının Seçimi, Periyodik Bakım, Planlı Bakım Sistemi sözlü anlatım
5 Periyodik Bakımda Endüstriyel Uygulama Örnekleri sözlü anlatım
6 Kestirimci Bakımın Aşamaları, Kestirimci Bakım Organizasyonunda İzlenecek Yöntem, Kestirimci Bakımın Ekonomik Yararı sözlü anlatım
7 Kestirimci Bakımda Endüstriyel Uygulama Örnekleri sözlü anlatım
8 Ara Sınav
9 Üretken Bakım Kavramı, Amaçları ve Yöntemi, Ekipmandan Kaynaklanan Hatalar, İşgücünden Kaynaklanan Hatalar, Malzemeden Kaynaklanan Hatalar sözlü anlatım
10 Toplam Üretken Bakımın Tanımı, Toplam Üretken Bakımın Faaliyetleri sözlü anlatım
11 Makina Toplam Verimliliği, TPM Uygulama Örnekleri sözlü anlatım
12 Bakım Planlamasında Çağdaş Teknikler, Kuyruklar Teorisi, Yenileme Kararları sözlü anlatım
13 Bilgisayar Destekli Bakım Yönetimi sözlü anlatım
14 Proje Sunuşları sözlü anlatım
15 Proje Sunuşları sözlü anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar