DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kalite kavramı, genel tanımlar, kalitenin tarihsel gelişimi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
2 Kalite guruları Kaynak okuma Anlatım
3 Toplam kalite yönetiminin tanımı ve ilkeleri Kaynak okuma Anlatım
4 Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri Kaynak okuma ve araştırma
5 KAIZEN (Sürekli Gelişme) Kaynak okuma
6 Organizasyon kültürü kavramı Kaynak okuma Anlatım
7 Kalite (kalitesizlik) maliyetleri Kaynak okuma ve araştırma Anlatım
8 Toplam Kalite Yönetiminin uygulanmasında kullanılan araç ve teknikler Araştırma
9 Ara sınav Hazırlık Yazılı Sınav
10 Toplam Kalite Yönetiminin uygulanmasında kullanılan araç ve teknikler Araştırma Anlatım
11 Kalite güvence standartları Kaynak okuma
12 Kalite güvence standartları Araştırma
13 Kalite güvence el kitabının hazırlanması Araştırma Anlatım
14 Kalite güvence el kitabının hazırlanması (örnek uygulama) Araştırma
15 EFQM mükemmellik modeli ve özdeğerlendirme Kaynak okuma ve araştırma
16-17 Final sınavı Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Kalite ve Hayata İzdüşümleri, Türkay Dereli, Adil Baykasoğlu,Nobel Yayıncılık, 2003