DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Makro İktisat ENM   246 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Seyfettin Noyan OĞULATA
Dersi Verenler
Arş.Gör.IRFAN MACIT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Makro İktisadın temel konularını öğrenciye aktararak, öncelikle teorinin öğrenilmesini sağlamak. Daha sonra bu teorik bilgilerin günlük yaşam ile bağlantısını kurarak ülke ve dünya genelinde gelişen ekonomik olayları doğru yorumlayabilecek, iktisat yazınını bilinçli bir şekilde izleyip anlayabilecek öğrenciler yetiştirmek.
Dersin İçeriği
Bu ders ; Uluslararası iktisadi sistem ve yapılarla etkileşim halindeki ülkede gelir, büyüme, para ve bankacılık, enflasyon konularını kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
2) Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
3) Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
4) Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
5) Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
6) Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
7) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
9) Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
10) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
11) Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
12) İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
13) İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
14) Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: Makro iktisadın tanımı, amacı, araçları ve konuları. SÖZLÜ ANLATIM
2 Milli gelirin hesaplanması ve ölçülmesi, gelir harcama akımı, devletin rolü, dış alem. Dengesizlikler ve sorunlar. SÖZLÜ ANLATIM
3 Nominal ve reel Milli Gelir, kişi başına gelir ve uluslararası karşılaştırmalar. SÖZLÜ ANLATIM
4 Arz ve talep eğrilerinin makro analizde kullanılması. Klasik analizin gelişimi ve varsayımları. Klasik üretim fonksiyonu, emek arz ve talebi. SÖZLÜ ANLATIM
5 Klasik analizde toplam arz. Klasik yatırım tasarruf dengesi. Miktar teorisi ve miktar teorisine yöneltilen eleştiriler. SÖZLÜ ANLATIM
6 Keynes teorisinin gelişimi ve varsayımları. Keynes teoride toplam arz. Tüketim ve tasarruf fonksiyonu. SÖZLÜ ANLATIM
7 Yatırım fonksiyonu, denge milli gelir düzeyinin efektif taleple ve yatırım tasarruf eşitliği ile belirlenmesi. SÖZLÜ ANLATIM
8 Ara Sınav
9 Paranın fonksiyonları ve çeşitleri SÖZLÜ ANLATIM
10 Enflasyonun çeşitleri ve etkileri SÖZLÜ ANLATIM
11 Deflasyon ve devalüasyon SÖZLÜ ANLATIM
12 Kamu kesiminin ekonomideki rolü. Kamu harcamaları ve vergilerin denge gelir düzeyine etkileri. Denk bütçe çarpan teoremi. SÖZLÜ ANLATIM
13 Maliye politikası araçları ve otomatik stabilizatörler. Bütçe ve kamu kesimi dengesi, Türkiyedeki bütçe uygulaması. SÖZLÜ ANLATIM
14 Dışa açık ekonomide milli gelirin unsurları. Dış denge ve gelişme sorunu. Dışa açık ekonomide çarpan. Dengesizlikler ve politikalar. Türkiye ekonomisinde durum. SÖZLÜ ANLATIM
15 Dışa açık ekonomide milli gelirin unsurları. Dış denge ve gelişme sorunu. Dışa açık ekonomide çarpan. Dengesizlikler ve politikalar. Türkiye ekonomisinde durum. SÖZLÜ ANLATIM
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar