DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistiksel Araştırma Yöntemleri * ENM   248 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru YILMAZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, bazı araştırmalarda ve çalışmalarda kullanılan temel istatistiksel yöntemler hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
İstatistiğin mühendislikte uygulanması, Veri toplama ve analizi yöntemleri, Olasılık dağılımları, Güven aralıkları, Hipotez testleri, Deneysel tasarım, Varyans analizi, Regresyon modelleme

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İstatistiğin mühendislikte uygulanması Konu ile ilgili kaynakların okunması
2 Veri toplama ve analizi yöntemleri Konu ile ilgili kaynakların okunması
3 Veri toplama ve analizi yöntemleri Konu ile ilgili kaynakların okunması
4 Olasılık dağılımları Konu ile ilgili kaynakların okunması
5 Olasılık dağılımları Konu ile ilgili kaynakların okunması
6 Güven aralıkları Konu ile ilgili kaynakların okunması
7 Güven aralıkları Konu ile ilgili kaynakların okunması
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı
9 Hipotez testleri Konu ile ilgili kaynakların okunması
10 Hipotez testleri Konu ile ilgili kaynakların okunması
11 Deneysel tasarım Konu ile ilgili kaynakların okunması
12 Deneysel tasarım Konu ile ilgili kaynakların okunması
13 Varyans analizi Konu ile ilgili kaynakların okunması
14 Varyans analizi Konu ile ilgili kaynakların okunması
15 Regresyon modelleme Konu ile ilgili kaynakların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1. MONTGOMERY, D.C., RUNGER, G.C., and HUBELE, N.F., 2011, Engineering Statistics (Fifth Edition), John Wiley & Sons, Inc.2. AKDENİZ, F., 1996, Olasılık ve İstatistik, Genişletilmiş Baskı, Baki Kitabevi, Adana, 700 sayfa