DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sistem Analizi * ENM   340 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hacire Oya YÜREGİR
Dersi Verenler
Doç. Dr.HACİRE OYA YÜREGİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin üretim ve hizmet sektöründeki iş süreçlerini analiz etmesi ve süreçteki sorunları da belirleyerek süreç haritası çıkarmak; her sorun içinde yer alan ilişkilerin karşılıklı bağlılığını ortaya koymak; sorunun çözüm alternatiflerini ortaya koymak ve en iyisini mühendislik yönetmleri ile seçmek; teknoloji araştırmak ve fizibilite yaparak teknoloji seçmek; iş süreçlerinde iyileştirme yaparak yeni sistemi tasarlamak; iş çevresindeki süreçsel, kültürel, ekonomik, teknolojik ve politik sistemleri inceleyebilme becerisi elde etmek ve uygun çözüm önerilerinde bulunabilmek; yönetim bilişim sistemi kurarak sistemin performansını ve başarısını yönetmeyi öğretmektir.
Dersin İçeriği
Dersin amacı, tanışma temel kavramlar (sistem,sistem çeşitleri,sistem analist ve görevleri vb.),Metodoloji kavramı, Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü, Planlama aşaması , (sorumluları,eylemler,teknikler,araçlar,sistem teklifi içeriği), Planlama aşaması (Fizibilite, KBF, SWOT, HIPO,vb uygulama), Proje Yönetimi (tanımı, önemi, aşamaları, Gantt, CPM, PERT) İhtiyaç Analizi aşaması,Sistem tasarımı, Sistem tasarımı,Sistemi uygulamaya koyma ve kullanım,Süreç Odaklı Yönetim Yaklaşımları (BPR, 6 sigma, Kaizen, TQM, vd)

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amacı, tanışma temel kavramlar (sistem,sistem çeşitleri,sistem analist ve görevleri vb.) Ders kitabından ilgili bölümün okunması
2 Metodoloji kavramı, Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Ders kitabından ilgili bölümün okunması
3 Planlama aşaması (sorumluları,eylemler,teknikler,araçlar,sistem teklifi içeriği) Ders kitabından ilgili bölümün okunması
4 Planlama aşaması (Fizibilite, KBF, SWOT, HIPO,vb uygulama) Ders kitabından ilgili bölümün okunması
5 Proje Yönetimi (tanımı, önemi, aşamaları, Gantt, CPM, PERT) Ders kitabından ilgili bölümün okunması
6 İhtiyaç Analizi aşaması Ders kitabından ilgili bölümün okunması
7 İhtiyaç Analizi aşaması Ders kitabından ilgili bölümün okunması
8 Ara Sınav Sınava kadarki bölümlerin tekrar edilmesi
9 Sistem tasarımı Ders kitabından ilgili bölümün okunması
10 Sistem tasarımı Ders kitabından ilgili bölümün okunması
11 Sistem tasarımı Ders kitabından ilgili bölümün okunması
12 Sistemi uygulamaya koyma ve kullanım Ders kitabından ilgili bölümün okunması
13 Süreç Odaklı Yönetim Yaklaşımları (BPR, 6 sigma, Kaizen, TQM, vd) Ders kitabından ilgili bölümün okunması
14 Proje sunumları ve proje teslimi Proje raporu ve bilgisayar dosyaları
15 Proje sunumları Proje raporu ve bilgisayar dosyaları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar