DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Veritabanı Yönetimi ve Veri Madenciliği * ENM   352 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Arş. Gör.Dr. Irfan MACIT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiYUSUF KUVVETLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, etkin veritabanını tasarlayabilme, geliştirebilme ve programlayabilme ve veri madenciliği tekniklerini kavratabilme.
Dersin İçeriği
Veritabanı Sistemlerine Giriş, Veritabanı Tasarımı, Veri Normalizasyonu, Veri Sorgulama, İleri Veri Sorgulama ve Veri Madenciliğine Giriş ve Uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Veritabanı Yönetimine Giriş Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
2 Veritabanı Tasarımı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
3 Veri Normalleştirme Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
4 Veri Sorguları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
5 İleri veri sorguları ve alt sorgular Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
6 Formlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
7 Raporlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
8 Arasınav Ara sınav hazırlığı
9 Hesaplamalar ve Veri Manipülasyonu Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
10 Uygulama Geliştirme Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
11 Access yazılımında SQL Geliştirme Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
12 Veri Madenciliğine Giriş Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
13 Veri Madenciliği Uygulamaları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
14 WEKA Veri madenciliği Yazılımına Giriş Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
15 WEKA veri Madenciliği Uygulamaları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
16-17 Final sınavı Final sınav hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar