DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitirme Projesi ENM   444 8 0 1 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Rızvan EROL
Dersi Verenler
Prof.Dr.RIZVAN EROL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı endüstri mühendisliği ile ilgili teorik ve/veya uygulamalı bir konuda danışman gözetiminde araştırma yapma becerisi kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Endüstri mühendisliği ile ilgili bir problem veya konunun teorik ve/veya uygulamalı olarak araştırılması ve proje raporu şeklinde yazılı ve sözlü sunumu

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Endüstri mühendisliği ile ilgili teorik ve/veya uygulamalı bir konuda danışman gözetiminde araştırma yapma becerisi kazanmak.
2) Bir problemi formüle eder, gerekirse modeller ve sonuçlarının analizini yapar.
3) Seçilen konu hakkında detaly literatür çalışması yapar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 seçilen konu ile ilgili danışman gözetiminde detaylı çalışmalar proje konusunda literatür ve diğer araştırma çalışmaları
2 seçilen konu ile ilgili danışman gözetiminde detaylı çalışmalar proje konusunda literatür ve diğer araştırma çalışmaları
3 seçilen konu ile ilgili danışman gözetiminde detaylı çalışmalar proje konusunda literatür ve diğer araştırma çalışmaları
4 seçilen konu ile ilgili danışman gözetiminde detaylı çalışmalar proje konusunda literatür ve diğer araştırma çalışmaları
5 seçilen konu ile ilgili danışman gözetiminde detaylı çalışmalar proje konusunda literatür ve diğer araştırma çalışmaları
6 seçilen konu ile ilgili danışman gözetiminde detaylı çalışmalar proje konusunda literatür ve diğer araştırma çalışmaları
7 seçilen konu ile ilgili danışman gözetiminde detaylı çalışmalar proje konusunda literatür ve diğer araştırma çalışmaları
8 seçilen konu ile ilgili danışman gözetiminde detaylı çalışmalar proje konusunda literatür ve diğer araştırma çalışmaları
9 seçilen konu ile ilgili danışman gözetiminde detaylı çalışmalar proje konusunda literatür ve diğer araştırma çalışmaları
10 seçilen konu ile ilgili danışman gözetiminde detaylı çalışmalar proje konusunda literatür ve diğer araştırma çalışmaları
11 seçilen konu ile ilgili danışman gözetiminde detaylı çalışmalar proje konusunda literatür ve diğer araştırma çalışmaları
12 seçilen konu ile ilgili danışman gözetiminde detaylı çalışmalar proje konusunda literatür ve diğer araştırma çalışmaları
13 seçilen konu ile ilgili danışman gözetiminde detaylı çalışmalar proje konusunda literatür ve diğer araştırma çalışmaları
14 seçilen konu ile ilgili danışman gözetiminde detaylı çalışmalar proje konusunda literatür ve diğer araştırma çalışmaları
15 seçilen konu ile ilgili danışman gözetiminde detaylı çalışmalar proje konusunda literatür ve diğer araştırma çalışmaları
16-17 Proje raporunun teslimi ve sözlü sunumu proje raporunun yazımı ve sunum hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar