DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pazarlama Yönetimi ENS   449 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mevhibe Oya ÇETİK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEVHİBE OYA ÇETİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ülkemiz ekonomik koşullarındaki değişme ve gelişmeler karşısında endüstri mühendislerinin pazarlama bilgi ve tekniklerini öğrenerek, bu konuyu işletmelerin amaçları doğrultusunda kullanabilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği
Çağdaş pazarlama yönetiminin temel ilkelerinin , gelişim sürecinin, pazarlama karması unsurlarının ve tüketici kavramının özelliklerinin ayrıntılı olarak öğretilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pazarlamanın anlamını ve kapsamını bilir, modern pazarlama yönetimi kavramını tanımlayabilir.
2) Pazarlamayı etkileyen faktörlerin neler olduğunu ve etkilerini bilir.
3) Stratejik pazarlama yönetim sürecini ve aşamalarını bilir.
4) Pazar, tüketici ve tüketici davranışları hakkında bilgi sahibidir.
5) Hedef pazar seçimi ve satış tahminleri yapabilir.
6) Ürüne ait pazarlama karmasının nasıl oluşturulacağını bilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pazarlamanın kapsamı ve modern pazarlama yönetimi Kaynak okuma. Anlatım
2 Pazarlamayı etkileyen makro ve mikro çevre faktörleri Kaynak okuma ve araştırma Anlatım
3 Pazarlama araştırma süreci Kaynak okuma Anlatım
4 Tüketici pazarları ve tüketici davranışları Araştırma
5 Pazar bölümlendirme ve satış tahminleri Araştırma
6 Pazarlama karması unsurları (mamul) Kaynak okuma Anlatım
7 Pazarlama karması unsurları (fiyat) Araştırma
8 Pazarlama iletişimi (tutundurma) Araştırma
9 Ara sınav Hazırlık Yazılı Sınav
10 İnternette pazarlama ve doğrudan pazarlama Araştırma
11 Dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım Araştırma
12 Hizmet sektöründe pazarlama Araştırma
13 Uluslararası pazarlama Kaynak okuma Anlatım
14 Proje sunumları Özgün sunumlar hazırlama
15 Proje sunumları Özgün sunumlar hazırlama
16-17 Final sınavı Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Odabaşı, Yavuz. Tüketici Davranışı, Anadolu Üniversitesi Yayını.