DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği 1 * ENM   351 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mevhibe Oya ÇETİK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEVHİBE OYA ÇETİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş sağlığı ve Güvenliği konusunda işletmelerdeki risklerin analiz edilmesi ile ilgili bilgilerin öğrencilere verilmesini amaçlar.
Dersin İçeriği
İSG uygulamalarının organizasyonlarda yapılabilmesi için gereken temel bilgilerin sağlanmasına yönelik konular anlatılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş sağlığı ve Güvenliği kavramları ve tarihçe Kaynak okuma
2 Güvenlik kültürü ve İş sağlığı ve Güvenliği mevzuatı Kaynak okuma
3 İş sağlığı ve Güvenliği hizmetleri ve İş sağlığı ve Güvenliği kurulları Kaynak okuma
4 İş sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri Kaynak okuma
5 İşyerlerinde fiziksel risk etkenleri Kaynak okuma ve araştırma
6 İşyerlerinde kimyasal risk etkenleri Kaynak okuma ve araştırma
7 işyerlerinde biyolojik ve psikososyal risk etkenleri Kaynak okuma ve araştırma
8 Ara Sınav Hazırlık
9 Risk yönetimi ve değerlendirme Kaynak okuma ve araştırma
10 Risk yönetimi ve değerlendirme Kaynak okuma ve araştırma
11 Çalışanlarda risk grupları ve çalışma ortamı gözetimi Kaynak okuma ve araştırma
12 İş kazaları ve korunma , meslek hastalıkları Kaynak okuma ve araştırma
13 İş hijyeni ve ergonomi Kaynak okuma ve araştırma
14 Yangın ve korunma, acil durum planları Kaynak okuma ve araştırma
15 Final sınavı Hazırlık
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar