DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Etüdü * ENM   355 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru YILMAZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, iş etüdünün kavramlarının ve çeşitli alanlardaki uygulamalarının öğretilmesidir.
Dersin İçeriği
Üretkenliğin Tanımı, Verimlilik Hesaplamaları, İş Etüdünün Tanımı ve Kapsamı, Genel Problem Çözme Sürecinin Aşamaları, İş Metotlarının Tasarımı - Daha İyi Bir Yöntemin Geliştirilmesi, Süreç Analizi, Süreç Şemaları, Akış Diyagramları, Çoklu İnsan Süreç Şemaları, Faaliyet Şemaları, İnsan - Makine Şemaları, Operasyon Analizi, Operasyon Şemaları, Mikro-Hareket Etüdü, Temel El Hareketleri, Analiz Formları, Simo Şemaları, Hareket Ekonomisi Kuralları, Zaman Etüdü, Zaman Etüdü Ekipmanları, Gerekli Gözlem Sayısının Tespit Edilmesi, Gözlem Sayısının Final Kontrolü, Ek Sürelerin Belirlenmesi, Standart Sürenin Hesaplanması, İş Örneklemesi, Gerekli Gözlem Sayısının Belirlenmesi, Gözlem Sayısına Karşılık Gelen Hassasiyet Derecesinin Belirlenmesi, Mutlak Hata, Kontrol Şemaları, Standart Sürenin Hesaplanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Üretkenliğin Tanımı, Verimlilik Hesaplamaları Konu ile ilgili kaynakların okunması
2 İş Etüdünün Tanımı ve Kapsamı Konu ile ilgili kaynakların okunması
3 Genel Problem Çözme Sürecinin Aşamaları, İş Metotlarının Tasarımı - Daha İyi Bir Yöntemin Geliştirilmesi Konu ile ilgili kaynakların okunması
4 Süreç Analizi, Süreç Şemaları, Akış Diyagramları, Çoklu İnsan Süreç Şemaları Konu ile ilgili kaynakların okunması
5 Faaliyet Şemaları Konu ile ilgili kaynakların okunması
6 İnsan - Makine Şemaları Konu ile ilgili kaynakların okunması
7 Operasyon Analizi, Operasyon Şemaları Konu ile ilgili kaynakların okunması
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı
9 Mikro-Hareket Etüdü, Temel El Hareketleri, Analiz Formları, Simo Şemaları Konu ile ilgili kaynakların okunması
10 Hareket Ekonomisi Kuralları Konu ile ilgili kaynakların okunması
11 Zaman Etüdü, Zaman Etüdü Ekipmanları, Gerekli Gözlem Sayısının Tespit Edilmesi, Gözlem Sayısının Final Kontrolü Konu ile ilgili kaynakların okunması
12 Zaman Etüdü Şemaları, Normal Sürenin Hesaplanması Konu ile ilgili kaynakların okunması
13 Ek Sürelerin Belirlenmesi, Standart Sürenin Hesaplanması Konu ile ilgili kaynakların okunması
14 İş Örneklemesi, Gerekli Gözlem Sayısının Belirlenmesi, Gözlem Sayısına Karşılık Gelen Hassasiyet Derecesinin Belirlenmesi, Mutlak Hata Konu ile ilgili kaynakların okunması
15 Kontrol Şemaları, Standart Sürenin Hesaplanması Konu ile ilgili kaynakların okunması
16-17 Final Sınavı Final sınavı hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1. AKAL, Z., 1997, İş Etüdü (Dördüncü (Düzeltilmiş) Basım), ILO Uluslararası Çalışma Örgütü, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 29, Ankara, 470 sayfa.2. BARNES, R.M., 1980, Motion and Time Study: Design and Measurement of Work (Seventh Edition), John Wiley & Sons., Inc., New York, 689 pages.3. MEYERS, F.E., and STEWART, J.R., 2002, Motion and Time Study for Lean Manufacturing (Third Edition), Prentice Hall, New Jersey, 370 pages.4. MUNDEL, M.E., 1970, Motion and Time Study: Principles and Practices (Fourth Edition), Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 674 pages.5. NIEBEL, B., and FREIVALDS, A., 2003, Methods, Standards, and Work Design (Eleventh Edition), McGraw-Hill, 747 pages.