DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Stratejik Yönetim * ENS   347 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Hacire Oya YÜREGİR
Dersi Verenler
Doç.Dr.HACİRE OYA YÜREGİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders strateji oluşturma ve rekabet analizi ile ilgili anahtar kavramları, yöntemleri ve ilkeleri içermektedir. İşletmelerin ayakta kalabilmesini ve performansını etkileyen yönetimsel kararlar ve eylemler ile ilgilidir. Bütünleşik ve çok disiplinli bir ders olan Strateji Yönetimi muhasebe, finansman, pazarlama ve davranış bilimleri gibi fonksiyel alanlardaki teorileri ve kavramları da bütünleştirmektedir. Bu, alıcıları, tedarikçileri, rakipleri, teknolojiyi, ekonomiyi, sermaye piyasalarını, hükümeti ve küresel güçleri içeren dinamik ve belirsizlikler ile dolu dolu dış çevrenin analizini içermektedir. Ders, genel bir yönetim perspektifi içerisinde firmanın bütününü incelemekte ve her bir fonksiyonun politikalarının rekabetçi stratejiye nasıl entegre edildiğini incelemektedir. Şirket analizi, endüstri analizi ve rakip analizi içerir. Bu dersdeki anahtar stratejik iş kararları; rekabetçi stratejilerin seçilmesi, rekabet avantajlarının yaratılması ve savunulması, firma sınırlarının belirlenmesi ve kritik kaynakların uzun dönemde tahsis edilmesidir.
Dersin İçeriği
Strateji tanımı, strateji yönetimi metodolojisi, strateji yönetiminde kullanılan teknikler (SWOT, BCG, GE, PEST, CSF, Hofer, vd)

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel kavramlar Konu 1
2 Stratejik Analiz: Dış ve iç Çevre Analizi Chapter 1 , 2
3 Stratejik Analiz: Dış ve iç Çevre Analizi Chapter 2
4 Stratejik Analiz: Dış ve iç Çevre Analizi Chapter 2
5 Stratejik Amaçların Belirlenmesi Chapter 3
6 Stratejik Amaçların Belirlenmesi Chapter 3
7 Strateji Alternatifleri Chapter 4
8 Ara Sınav Chapter 1, 2, 3, 4
9 Yenilik ve Bilgi Chapter 5
10 Stratejilerin Analizi ve Seçimi Chapter 6
11 Stratejilerin Analizi ve Seçimi Chapter 6
12 Stratejilerin Uygulanması Chapter 7
13 Stratejik Değerlendirme ve Kontrol Chapter 8
14 proje sunumu Book and project guidelines
15 proje sunumu Book and project guidelines
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar