DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ENS   349 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru YILMAZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, bilimsel araştırma yöntemleri ve bilimsel araştırma sürecinde uygulanması gereken bilimsel faaliyetler hakkında bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bilim ve bilimle ilgili kavramlar, Bilimsel yöntem kavramı, Araştırma problemi, Bilimsel araştırma süreci, Giriş bölümü, Literatür araştırması, Değişkenler ve sınıflandırılmaları, Hipotez, Araştırma türleri, Deneysel araştırma, Korenasyonel araştırma, Nicel ve nitel araştırma, Bilgi toplama yöntemleri, Gözlem yöntemi, Deney yöntemi, Anket yöntemi, Anket sorularında bulunması gereken özellikler, Soru türleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimle ilgili kavramları tanımlar.
2) Bilimsel yöntem kavramını açıklar.
3) Bir araştırma probleminin içermesi gereken özellikleri açıklar.
4) Bilimsel bir araştırma sürecinin nasıl yapılması gerektiğine dair aşamaları açıklar.
5) Bilimsel bir araştırma sürecinde değişkenlerin sınıflandırılması ile ilgili kavramları açıklar.
6) Bilimsel bir araştırma sürecinde yeralan çeşitli araştırma türlerini ayırt eder.
7) Bilimsel bir araştırma sürecinde hangi bilgi toplama yönteminin kullanılabileceğini açıklar.
8) Gözlem yöntemi, deney yöntemi, anket yöntemi gibi çeşitli bilgi toplama yöntemlerini ayırt eder.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilim ve bilimle ilgili kavramlar, Bilimsel yöntem kavramı, Araştırma problemi Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
2 Bilimsel araştırma süreci Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
3 Giriş bölümü, Literatür araştırması Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
4 Değişkenler ve sınıflandırılmaları Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
5 Hipotez Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
6 Araştırma türleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
7 Deneysel araştırma, Korenasyonel araştırma, Nicel ve nitel araştırma Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Bilgi toplama yöntemleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
10 Gözlem yöntemi Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
11 Deney yöntemi Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
12 Anket yöntemi Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
13 Anket sorularında bulunması gereken özellikler Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
14 Soru türleri Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
15 Proje sunumları Sunum için hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final sınavı Final sınavı hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1. İSLAMOĞLU, A.H., 2002, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 147 sayfa.2. BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., ÇAKMAK, E.K., AKGÜN, Ö.E., KARADENİZ, Ş., ve DEMİREL, F., 2008, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti., Ankara, 330 sayfa.