DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Stokastik Modelleme * ENM   362 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Melik KOYUNCU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMELİK KOYUNCU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
yöneylem araştırması bilgi ve becerilerini stokastik modelleme tekniklerini kullanarak geliştirmektir
Dersin İçeriği
temel istatistiksel kavramlar, kuyruk sistemlerine giriş, M/M/1, M/M/s, ve diğer kuyruk modelleri,kuyruk ağları markov zincirleri ve uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Olasılık ve İstatistiğin Stokastik Modellemedeki Önemi Kaynak kitaptan ilgili kısmı okuma
2 Verilerin istatistikle analizi Kaynak kitaptan ilgili kısmı okuma
3 Kesikli Olasılık Dağılımları (Bernoulli, Geometrik, Poisson vb.) Kaynak kitaptan ilgili kısmı okuma
4 Sürekli Olasılık Dağılımları (Normal, Lognormal, Üstel, Weibull, Beta vb.) Kaynak kitaptan ilgili kısmı okuma
5 Markov Zincirlerine giriş Kaynak kitaptan ilgili kısmı okuma
6 Geçiş olasılıkları Kaynak kitaptan ilgili kısmı okuma
7 ilk geçiş zamanları Kaynak kitaptan ilgili kısmı okuma
8 Ara Sınav Klasik yazılı sınav
9 Yutan durumlar Kaynak kitaptan ilgili kısmı okuma
10 Kuyruk Teorisine Giriş Kaynak kitaptan ilgili kısmı okuma
11 Geliş ve Servis Süreçlerinin Modellenmesi Kaynak kitaptan ilgili kısmı okuma
12 Dağılım uydurma teknikleri Kaynak kitaptan ilgili kısmı okuma
13 M/M/1 , M/M/s kuyruk modelleri Kaynak kitaptan ilgili kısmı okuma
14 M/G/s kuyruk modelleri ve diğer kuyruk modelleri Kaynak kitaptan ilgili kısmı okuma
15 Jackson kuyruk ağları ve Kuyruk modellerinin modern üretim sistemindeki uygulamaları Kaynak kitaptan ilgili kısmı okuma
16-17 Yaklaşık çözümü olan kuyruk modelleri ve Final sınavı Kaynak kitaptan ilgili kısmı okuma ve klasik yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar