DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislikte Optimizasyon * ENM   356 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru YILMAZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, doğrusal, tamsayılı ve amaç programlama yaklaşımları ve ilgili çözüm teknikleri hakkında bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Doğrusal programlama, Doğrusal modellerin çözümü, Tamsayılı programlamaya giriş, Tamsayılı programlama problemlerini formüle etme, Tamsayılı programlama modellerinin çözümü, Dal-sınır algoritması, Amaç programlama türleri, Amaç programlama problemlerini formüle etme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doğrusal programlama Konu ile ilgili kaynakların okunması
2 Doğrusal programlama Konu ile ilgili kaynakların okunması
3 Doğrusal modellerin çözümü Konu ile ilgili kaynakların okunması
4 Doğrusal modellerin çözümü Konu ile ilgili kaynakların okunması
5 Tamsayılı programlamaya giriş Konu ile ilgili kaynakların okunması
6 Tamsayılı programlama problemlerini formüle etme Konu ile ilgili kaynakların okunması
7 Tamsayılı programlama problemlerini formüle etme Konu ile ilgili kaynakların okunması
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı
9 Tamsayılı programlama modellerinin çözümü Konu ile ilgili kaynakların okunması
10 Dal-sınır algoritması Konu ile ilgili kaynakların okunması
11 Dal-sınır algoritması Konu ile ilgili kaynakların okunması
12 Amaç programlama türleri Konu ile ilgili kaynakların okunması
13 Amaç programlama problemlerini formüle etme Konu ile ilgili kaynakların okunması
14 Amaç programlama problemlerini formüle etme Konu ile ilgili kaynakların okunması
15 Proje sunumları Sunum için hazırlık
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1. HILLIER, F.S., and LIEBERMAN, G.J., 2005, Introduction to Operations Research, McGraw-Hill, Boston, 1061 pages.2. HALAÇ,O., 2001, Kantitatif Karar Verme Teknikleri (Yöneylem Araştırması), Alfa, İstanbul, 580 sayfa.3. ÖZTÜRK,A., 2009, Yöneylem Araştırması, Ekin Yayınevi, Bursa.4. WINSTON, W.L., 2004, Operations Research Applications and Algorithms, Fourth Edition, Brooks/Cole Cengage Learning, Printed in Canada.