DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Finansal Tabloların Analizi ENM   358 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zahide Figen ANTMEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiZAHİDE FİGEN ANTMEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mali tablolardaki bilgiler arasında neden sonuç ilişkileri kurabilmesi, analitik düşünme beceresi kazanması, temel analiz tekniklerini uygulayabilme becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Mali Tablolar analizi dersi, gerek işletme yöneticilerinin gerekse işletme dışı bilgi kullanıcıların, işletme ile ilgili kararlarına dayanak oluşturacak bilgilerin analiz teknikleriyle üretilmesinin ve yorumlanarak kullanılmasının ,temel bilgilerinin ve becerilerinin öğretileceği derstir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Finansal tabloları analiz becerisi kazanma
2) Finansal tablo kavramı, finansal tabloların türleri ve hazırlanması hakkında bilgi edinme
3) Finansal tabloların içerikleri hakkındaki Türkiye Muhasebe Standartlarında yer alan düzenlemeleri öğrenme
4) Finansal tabloların analizinde uygulanabilecek yöntemleri öğrenme
5) İşletmeye ilişkin finansal oluşum, gelişim ve finansal öğeler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi için analiz tekniklerinin kullanılması konusunda bilgilenme
6) Banka ve sigorta şirketlerinin finansal tablolarını analiz etmeyi öğrenirler.
7) Finansal tablolardan hareketle işletmenin nakit hareketi, özkaynak gelişimi, kısa ve uzun vadeli borç ödeme gücü, faaliyetlerinin etkinliği ve karlılığı konularını değerleme becerisi
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Finansal Tablolar Analizi Dersine Giriş Konunun ilgili kaynaklardan okunması
2 Finansal tabloların amacı, kullanıcıları ve niteliksel özellikleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması
3 Temel Finansal Tabloların Tanıtılması Konunun ilgili kaynaklardan okunması
4 Temel Finansal Tabloların Tanıtılması Konunun ilgili kaynaklardan okunması
5 Nakit Akım Tablosunun Tanıtılması Konunun ilgili kaynaklardan okunması
6 Nakit Akım Tablosunun Düzenlenmesine İlişkin Esasların Belirlenmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
7 Enflasyonun Finansal Tablolar Üzerine Etkileri Konunun ilgili kaynaklardan okunması
8 Analize Giriş Konunun ilgili kaynaklardan okunması
9 Ara sınav Sınav hazırlığı
10 Analiz Tekniklerinin Tanıtılması Konunun ilgili kaynaklardan okunması
11 Dikey Analize İlişkin Örnek Uygulama Konunun ilgili kaynaklardan okunması
12 Yatay ve Trend Analize İlişkin Örnek Uygulama Konunun ilgili kaynaklardan okunması
13 Oran Analizi Tekniğinin Tanıtılması Konunun ilgili kaynaklardan okunması
14 Oran Analizi Tekniğine İlişkin Örnek Uygulama Konunun ilgili kaynaklardan okunması
15 Oran Analizi Tekniğine İlişkin Örnek Uygulama Konunun ilgili kaynaklardan okunması
16-17 Final sınavı Sınav hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar