DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Hukuku ENS   455 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zeki OKUR
Dersi Verenler
Prof.Dr.ZEKİ OKUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere , işçi ve işveren arasındaki hukuki ilişkileri detaylı olarak öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bireysel iş hukukunun konusu oluşturan, temel kavramlar, işçi ve işverenin hakları ve borçları, iş sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin sona ermesi, işçilerin çalışma koşulları, iş sözleşmesi kapsamındaki tazminatları, iş sağlığı ve güvenliği vb. başlıklar, bu ders kapsamında ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş hukukunun ulusal ve uluslararası temel kurallarının yorumlanması ve uygulanması becerisi kazanır.
2) İş sözleşmesinden doğan hak ve borçlara ilişkin gerekli bilgi sahibi olur.
3) İlgili mevzuatı ve uygun yorum yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanır.
4) İş sözleşmelerinden kaynaklanan işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklara ilişkin uygun çözümlere ulaşma becerisi kazanır.
5) İşin düzenlenmesine ilişkin kuralları yorumlama ve uygulayabilme becerisi kazanır.
6) İş sözleşmesinin geçerli neden olmaksızın feshi ve fesih usulüne ilişkin gerekli bilgiyi kazanır.
7) İş sağlığı ve Güvenliğine ilişkin iş hukuku kapsamındaki yasal düzenlemelerinin yorumlanması ve uygulanması becerisi kazanır.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş Hukukuna Giriş; doğuşu ve gelişimi Okuma Anlatım
2 İş Hukukunun konusu, temel ilkeleri ve kaynakları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 İş Hukukunun Temel Kavramları/ İşçi-İşveren-İşveren vekili Okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 İş Hukukunun Temel Kavramları/ Alt işveren-İşyeri ve İşletme Okuma Anlatım
Soru-Cevap
5 4857 Sayılı İş Kanununun kapsamı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
6 İş Sözleşmesi; iş sözleşmesinin türleri, belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi, tam ve kısmi süreli iş sözleşmesi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
7 İş sözleşmesi kurma özgürlüğü ve sınırları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 İşçinin iş sözleşmesinden doğan borçları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
10 İşverenin iş sözleşmesinden doğan borçları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
11 İş Sözleşmesinin sona ermesi ve fesih türleri ( Süreli fesih, haklı nedenle fesih) Okuma Anlatım
Soru-Cevap
12 İş Güvencesi Kavramı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
13 İş akdinin sona ermesinin hukuki sonuçları ile kıdem tazminatı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
14 İşin Düzenlenmesi: çalışma ve izin süreleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
15 İş sağlığı ve güvenliği Okuma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yılsonu Sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar