DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Muhasebe ENS   252 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zahide Figen ANTMEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiZAHİDE FİGEN ANTMEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencilerine temel muhasebe bilgilerinin ve muhasebede dönem içi işlemlerin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği
Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları, muhasebede kayıt yöntemleri, muhasebede hesap kavramı ve hesapların gruplanması, bilanço denkliği, muhasebede kullanılan defterler, tekdüzen hesap planının açıklanması, nakit hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, mal hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, senet hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, banka ve çek hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, alacak hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
2) Muhasebe konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
3) Mali işlemlerin kayıtlarını tutar ve mali tabloları hazırlar
4) İşletmelerin muhasebe işlemlerini sınıflandırır
5) İşletmelerdeki mali işlemleri saptar
6) Muhasebe kavramları, varsayımları ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Muhasebenin Tarihi Gelişimi ve Tanımı Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma
2 Muhasebe Temel Denklemi Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma
3 Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebede Kullanılan Belgeler Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma
4 Açılış Kaydı Düzenlemek Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma
5 Açılış Kaydı Düzenlemek Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma
6 Açılış bilançosu düzenlemek Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma
7 Bilanço Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma
8 Hesap tanıtımları Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma
9 Ara Sınavı Sınava hazırlık
10 Büyük defter düzenlemek Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma
11 Dönen varlıkları, Duran varlıkları, Kısa Vadeli Yabancı Kaynakları kaydetmek Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma
12 Kısa Vadeli Yabancı Kaynakları, Uzun Vadeli Yabancı Kaynakları, Öz Kaynakları kaydetmek Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma
13 Gelir Tablosu düzenlemek Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma
14 Gelir Tablosu düzenlemek Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma
15 Kapanış Bilançosu düzenlemek Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar