DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endüstri 4.0 ve Uygulamaları ENS   254 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KUVVETLİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiYUSUF KUVVETLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, son yıllarda giderek önem kazanan Endüstri 4.0 kavramı ve bu kavram etrafında yer alan yeni teknolojilerin tasarımı, planlanlaması ve adaptasyon problemlerini incelemektir.
Dersin İçeriği
Önceki sanayi devrimleri, Endüstri 4.0 kavramı, Bulut bilişim , Büyük veri, Nesnelerin interneti, Akıllı üretim ve işletme, Yapay zeka, Yeni insan kaynakları, İnovasyon, Sistemlerin entegrasyonu

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Endustri 4.0 kavramı hakkında bilgi sahibi olma
2) Endustri 4.0 bileşenlerini öğrenmek
3) Yeni teknolojiler ve adaptasyonu hakkında bilgi sahibi olmak
4) Büyük veri, bulut bilişim ve nesnelerin interneti hakkında bilgi sahibi olmak
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Geçmişten günümüze sanayi devrimleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
2 Endüstri 4.0 kavramı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
3 Bulut bilişim kavramı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
4 Büyük veri kavramı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
5 Nesnelerin interneti kavramı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
6 Akıllı üretim ve işletme kavramları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
7 Akıllı üretim ve işletme kavramları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı
9 Yapay zekaya giriş Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
10 Yapay zeka yöntemleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
11 Yapay zeka yöntemleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
12 Sistemlerin entegrasyonu Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
13 Yeni insan kaynakları yönetimi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
14 İnovasyon yönetimi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
15 Proje sunumları Proje ödevinin hazırlanması
16-17 Final Sınavı Final sınavı hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar