DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endüstriyel Otomasyon Sistemleri ENS   302 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Irfan MACIT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İmalat sistemlerinde otomasyonun önemini öğrenciye anlatmak. Modern otomasyon sistemlerinin kullanımı ve tasarımı ile ilgili olarak temel ve uzmanlık gerektiren bilgileri öğrenciye sunmak. Otomasyon sistemlerinde elektronik ve robotik devrelerin uygulamalarını tanıtmak.
Dersin İçeriği
Otomasyon teknolojilerine giriş. Endüstriyel kontrol sistemleri nedir ve uygulama alanları. Sensörler (algılayıcılar) ve diğer kontrol sistemi elemanları. Sayısal kontrol. Endüstriyel robotik sistemler. Otomatik taşıma sistemleri ve bütünleşik otomasyon tasarımı. Raf ve depolama sistemleri. Otomatik tanıma veri okuma (OTVT) sistemleri ve ERP entegrasyonu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İmalat teknolojilerinde bilişim teknolojilerini kullanımının kazanılması.
2) Otomasyon sistemlerinde kullanılan ekipmanların montaj sistemlerini tanımlayabilmek.
3) Otomasyon sistemlerinde kullanılan ekipmanların montaj sistemlerini sınıflandırabilmek.
4) Otomasyon sistemleri arasındaki farkı anlamak.
5) Bilişim sistemlerinin imalat sistemlerinde uygulanması becerisinin kazanılması
6) Bilişim sistemlerinin imalat sistemlerinde uygulanması becerisinin kazanılması
7) Bilişim sistemlerinin imalat sistemlerinde uygulanması becerisinin kazanılması
8) Bilişim sistemlerinin imalat sistemlerinde uygulanması becerisinin kazanılması
9) Bilişim sistemlerinin imalat sistemlerinde uygulanması becerisinin kazanılması
10) Bilişim sistemlerinin imalat sistemlerinde uygulanması becerisinin kazanılması
11) Bilişim sistemlerinin imalat sistemlerinde uygulanması becerisinin kazanılması
12) Bilişim sistemlerinin imalat sistemlerinde uygulanması becerisinin kazanılması
13) Bilişim sistemlerinin imalat sistemlerinde uygulanması becerisinin kazanılması
14) Bilişim sistemlerinin imalat sistemlerinde uygulanması becerisinin kazanılması
15) Bilişim sistemlerinin imalat sistemlerinde uygulanması becerisinin kazanılması


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Otomasyon teknolojilerine giriş. Okuma parçası. Anlatım
2 Endüstriyel kontrol sistemleri ve tanımlar. Okuma parçası. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
3 Algılayıcılar, motorlar ve diğer kontrol sistem elemanları Okuma parçası. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
4 Sayısal sistemleri ve kontrol. Okuma parçası. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
5 Sayısal kontrol devreleri ve elektromekanik sistemler. Takım çalışması Anlatım
Grup Çalışması
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Bilişim sistemleri ve imalat teknolojileri Takım çalışması Anlatım
Grup Çalışması
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
7 Bilişim sistemlerinin imalatta kullanımı. Takım çalışması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Endüstriyel Robotik sistemleri giriş - I Takım çalışması Anlatım
Örnek Olay
10 Endüstriyel Robotik sistemleri giriş - II Takım çalışması Anlatım
Grup Çalışması
Örnek Olay
Ödev
11 Endüstriyel Robotik sistemleri giriş - III Takım çalışması Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
12 Kontrol ve karar destek sistemleri. Takım çalışması Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
13 Karar destek sistemlerini imalat teknolojilerinde kullanımı Bireysel araştırma Anlatım
Örnek Olay
Ödev
14 Bütünleşik karar destek ve imalat sistemleri -I Bireysel araştırma Anlatım
Problem Çözme
Ödev
15 Bütünleşin karar destek ve imalat sistemleri -II Proje Sunumu Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar