DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Simulasyon Modelleme * ENM   455 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Cenk ŞAHİN
Dersi Verenler
Doç.Dr.CENK ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Simülasyon tekniğini endüstri mühendisliği problemlerinde bir analiz ve modelleme yaklaşımı olarak incelemektir. Bu derste hem simülasyon modellerinin bilgisayar ortamında oluşturulmasına hem de simülasyonda kullanılan istatistiksel analiz yöntemlere ağırlık verilecektir.
Dersin İçeriği
Temel Simülasyon Kavramları, Kesikli Olay Benzetimi ve Modelleme Yapılar, Olasılık Dağılımlarının Seçimi, Hipotez Testleri, Rastgele Sayı Üreticileri ve Dağılımlardan Rastgele Sayı Üretme, Simülasyon Yazılımlarının İncelenmesi ve SIMAN Simülasyon Dili ve ARENA Model Geliştirme Ortamı, ARENA Örnekleri ve Uygulamaları, Simülasyon Modellerinin Geçerlilik Testleri, Çıktı Analizi ve Alternatif Sistem Tasarımlarının Karşılaştırılması, Varyans Düşürme Teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Simülasyon Kavramları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
2 Kesikli Olay Benzetimi ve Modelleme Yapıları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
3 Olasılık Dağılımlarının Seçimi-I Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
4 Olasılık Dağılımlarının Seçimi-II Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
5 Hipotez Testleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
6 Rastgele Sayı Üreticileri ve Dağılımlardan Rastgele Sayı Üretme Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
7 Simülasyon Yazılımlarının İncelenmesi ve SIMAN Simülasyon Dili ve ARENA Model Geliştirme Ortamı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
8 Ara Sınav Dersr Notlarını okuma ve öğretilen konuları tekrar gözden geçirme
9 ARENA Örnekleri ve Uygulamaları-I Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
10 ARENA Örnekleri ve Uygulamaları-II Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
11 ARENA Örnekleri ve Uygulamaları-III Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
12 ARENA Örnekleri ve Uygulamaları-IV Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
13 Simülasyon Modellerinin Geçerlilik Testleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
14 Çıktı Analizi ve Alternatif Sistem Tasarımlarının Karşılaştırılması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
15 Varyans Düşürme Teknikleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
16-17 Final Sınavı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar