DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayarla Bütünleşik İmalat ENS   457 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Rızvan EROL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı bilgisayarla bütünleşik imalat sistemlerinin günümüzdeki gelişimi, tasarım, kontrol ve benzetim modelleme problemlerinin incelenmesidir.
Dersin İçeriği
Bilgisayarla bütünleşik imalat ve otomasyon; bilgisayar destekli tasarım ve imalat, sayısal kontrollu imalat; robotlar, esnek imallat istemleri, CAD/CAM, robot programlama v.b.; Esnek imalat sistemleri tasarım ve benzetim uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Otomasyonun tarihçesi ve türlerini ve Endüstri 4.0 kavramlarını tartışmak
2) İmalatta bütünleştirme ve esneklik ihtiyacını kavramak.
3) Toplamlı imalat, robotlar, otomatik yönlendirilen araçlar(AGV), RFID, iletişim ağları gibi teknolojileri anlamak.
4) Bir CIM sisteminin ve operasyonel kontrol politikalarının tasarım alternatiflerinin değerlendirilmesi ve nihai tasarıma ulaşmak için gerekli benzetim modellerini geliştirebilmek.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel CIM kavramlarına giriş Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Bilgisayar Destekli Tasarım( CAD) sistemleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Bilgisayar Destekli Tasarım( CAD) sistemleri - mevcut teknolojiler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Bilgisayar Destekli İmalat sistemleri (CAM) - temel kavramlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Bilgisayar Destekli İmalat sistemleri (CAM) - mevcut teknolojiler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Computer Aided Process Planning systems Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
7 Ara Sınav Ara sınava hazırlık Yazılı Sınav
8 Robotik sistemler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
9 Grup Teknoloji/Hücresel İmalat sistemleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
10 Otomatik Malzeme Elleçleme Sistemleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
11 Otomatik Denetim sistemleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Esnek Üretim Sistemleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
13 CIM modelleme çalışmaları - analitik teknikler analitik modellerin gözden geçirilmesi Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
14 CIM modelleme çalışmaları - benzetim simülasyon ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
15 Endüstri 4.0 kavramları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
16-17 Final sınavı ve dönem ödevlerinin teslimi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Yazılı Sınav
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar