DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistiksel Kalite Güvence Teknikleri ENM   458 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Rızvan EROL
Dersi Verenler
Prof. Dr.RIZVAN EROL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Kalite Kontrol, Kalite Mühendisliği ve Proses İyileştirmesi çalışmalarında kullanılan temel istatistiksel yöntemleri ve uygulamalarını incelemektir.
Dersin İçeriği
Kalite ve kalite iyileştirmenin tanımı, tarihsel gelişmeler, istatistiksel kalite iyileştirme yöntemleri, yönetimsel unsurları, değişkenliğin tanımı, değişkenler için kontrol grafikleri, kesikli gözlemler kontrol grafikleri, uygun olmayan ürün oranı için kontrol grafikleri, kusur sayıları için kontrol grafikleri, kontrol grafikleri arasında seçim kriterleri, süreç yetkinliği oranları, ölçme yetkinliği analizi, kabul örnekleme planları tekli, çift ve ardışık örnekleme planları, Dodge-Romig planları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İstatistiksel proses kontrol tekniklerini süreç izleme ve iyileştirme için kullanır.
2) Seçilen bir süreç veya ürün kalite karakteristiği için uygun kontrol grafik türünü seçer ve uygular.
3) Bir sürecin ve ölçme sisteminin yetkinliğini uygun bir ölçütle analizini yapar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kalite İyileştirme Yaklaşımları ilgili bölümün okunması
2 Proses Kalitesinin Modellenmesi - temel istatistik konuların gözden geçirilmesi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
3 Proses Kalitesinin Modellenmesi - rastgele dağılımlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
4 Proses Kalitesi Hakkında İstatistiksel Çıkarımlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
5 Proses Kalitesi Hakkında İstatistiksel Çıkarımlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
6 İstatistiksel Süreç Kontrolün (SPC) Metotları ve Felsefesi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
7 Değişkenler için Kontrol Grafikleri - temel ilkeler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
8 Değişkenler için Kontrol Grafikleri - X, R ve s grafikleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
9 Ara Sınav Ara sınava hazırlık
10 Özelllikler (attributes) için Kontrol Grafikleri - temel ilkeler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
11 Özelllikler (attributes) için Kontrol Grafikleri - np, p, c ve u grafikleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
12 Süreç ve Ölçme Sistemi Yeterliliği Analizi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
13 Kabul Örneklemesi Planları - temel ilkeler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
14 Kabul Örneklemesi Planları - tekli, çiftli ve sürekli örneklem planları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
15 Proje Sunumları sunuma hazırlık
16-17 Final Sınavı Final sınavına hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar