DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Proje Yönetimi ENM   460 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Seyfettin Noyan OĞULATA
Dersi Verenler
Prof.Dr.ALİ KOKANGÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Uygulama örnekleri ile güncel Proje Yönetimi bilgisi vermek, Proje Yönetimi bilgi alanlarını tanıtmak, öğrencilere Proje yönetebilecek teorik ve pratik alan bilgisinin yanında bir proje yönetimi yazılımı kullanmayı öğretmektir
Dersin İçeriği
Proje yönetimi dersi; Proje Yönetimine Giriş: Proje tanımı, Projenin bileşenleri; Projenin Başlatılması: Projenin doğası ve amacının belirlenmesi, Maliyet ve bütçe, Paydaşların belirlenmesi; Projenin Planlanması: Takım belirleme, Bütçe belirleme, Risk planlama; Projenin Yürütülmesi ve Kontrolü: Kaynakların koordinasyonu, Proje değişkenlerinin izlenmesi; Projenin Kapatılması: Tüm aktivitelerin sonlandırılması, Proje anlaşmasının tamamlanması; Proje Örnekleri konularını kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
2) Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
3) emel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
4) Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi
5) Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
6) Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Proje Yönetimine giriş, Proje Yönetimi Süreçleri ve aralarındaki ilişkiler Sözlü anlatım
2 Proje Entegrasyon Yönetimi süreçleri Sözlü anlatım
3 Proje Kapsam Yönetimi süreçleri Sözlü anlatım, vaka analizi
4 MS Project laboratuvar uygulaması (Programın tanıtımı ve Kapsam Yönetimi) Laboratuvar
5 Proje Zaman Yönetimi süreçleri (CPM/ PERT) Sözlü anlatım, problem çözümü
6 Bilgisayar Uygulaması, MS Project Laboratuvar
7 Bilgisayar Uygulaması, MS Project Laboratuvar
8 Ara Sınav
9 MS Project laboratuvar uygulaması ( Kapsam, Zaman Yönetimi) Laboratuvar
10 Proje Maliyet Yönetimi süreçleri Sözlü anlatım, vaka analizi
11 Proje Maliyet Yönetimi süreçleri (Kazanılmış Değer Analizi) Sözlü anlatım, problem çözümü
12 Proje Risk Yönetimi süreçleri Sözlü anlatım, uygulama, vaka analizi
13 Proje Kalite Yönetimi süreçleri Sözlü anlatım, vaka analizi
14 Proje İnsan Kaynakları Yönetimi süreçleri; Proje İletişim Yönetimi süreçleri Sözlü anlatım
15 Proje İnsan Kaynakları Yönetimi süreçleri; Proje İletişim Yönetimi süreçleri Sözlü anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar