DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endüstride Uygulamalı Mühendislik Eğitimi ENM   462 7 0 7 15

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Rızvan EROL
Dersi Verenler
Prof.Dr.RIZVAN EROL1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.ALİ KOKANGÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin öğrenimlerinin son dönemini işletmede çalışarak geçirmeleri esasına dayanan bir derstir. Bu ders, üniversitede alınan teorik bilgilerin işletme ortamında pratikle desteklenmesi, mesleki formasyon kazandırılması, işletme deneyimi kazandırılması, mezuniyet sonrası istihdamın kolaylaştırılması, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, işletmeye gelecekte kalifiye eleman sağlanması ve işletmelere insan kaynağı yaratmak amacıyla mühendis adaylarını izleme ve değerlendirme fırsatı sunulmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Şirket oryantasyon ve tanıma, örgüt analizi, imalat ve hizmet süreçleri, satış, dağıtım ve ambar operasyonları, üretim planlama ve kontrol süreci, bilgi sistemleri, insan kaynakları uygulamaları, ürün/hizmet tasarım süreci

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üniversitede alınan teorik bilgilerin işletme ortamında uygulamak
2) İşletme deneyimi kazanmak
3) İşletmelerdeki temel süreçleri analiz etmek ve iyileştirmek
4) Problem çözme tekniklerini uygulamak
5) Veri toplama tekniklerini uygulamak
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletme oryantasyon ve tanıma İşletme hakkında internet ve yaınlardan bilgi toplama Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
2 Örgüt Analizi İlgili işletme çalışanları görüşme ve bilgi toplama Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
3 Üretim ve hizmet süreçlerinin analizi İlgili işletme çalışanları görüşme ve bilgi toplama Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
4 Satış, sevkiyat ve ambar operasyonları I İlgili işletme çalışanları görüşme ve bilgi toplama Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
5 Satış, sevkiyat ve ambar operasyonları II İlgili işletme çalışanları görüşme ve bilgi toplama Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
6 Danışman şirket ziyareti ve öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi I Ara rapor hazırlama Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
7 Üretim planlama ve kontrol sürecinin analizi İlgili işletme çalışanları görüşme ve bilgi toplama
8 Ara Sınav Ara rapor hazırlama
9 Bilgi sistemlerinin analizi İlgili işletme çalışanları görüşme ve bilgi toplama
10 Danışman şirket ziyareti ve öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi II Ara rapor hazırlama
11 Satın alma süreçlerinin incelenesi İlgili işletme çalışanları görüşme ve bilgi toplama
12 Kalite yönetim sistemi uygulamalarının incelenmesi İlgili işletme çalışanları görüşme ve bilgi toplama
13 İnsan kaynakları İlgili işletme çalışanları görüşme ve bilgi toplama
14 Ürün/hizmet tasarımı ve geliştirme süreci İlgili işletme çalışanları görüşme ve bilgi toplama
15 Danışman şirket ziyareti ve öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi III Ara rapor hazırlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final raporunun hazırlanması Sözlü Sınav
Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar