DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik * ENM   125 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Berrin ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Doç. Dr.BERRİN ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mekaniğin temel prensiplerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Fizik ve ölçüm, vektörler, bir boyutta hareket, düzlemsel hareket, parçacık dinamiği, iş ve enerji, enerjinin korunumu, lineer momentum ve çarpışma, dönme kinematiği, katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: Fizik ve ölçme, temel birimler Ders kitabının ilgili bölümüne çalışma
2 Bir boyutta hareket Ders kitabının ilgili bölümüne çalışma
3 Vektörler Ders kitabının ilgili bölümüne çalışma
4 İki boyutta hareket Ders kitabının ilgili bölümüne çalışma
5 İki boyutta hareket (devam), Hareket Yasaları Ders kitabının ilgili bölümüne çalışma
6 Hareket yasalarının uygulamaları Ders kitabının ilgili bölümüne çalışma
7 Hareket yasalarının uygulamaları (devam), Dairesel hareket ve hareket yasalarının başka uygulamaları Ders kitabının ilgili bölümüne çalışma
8 ara sınavı
9 Dairesel hareket ve hareket yasalarının başka uygulamaları (devam) Ders kitabının ilgili bölümüne çalışma
10 İş, Enerji ve enerji transferi Ders kitabının ilgili bölümüne çalışma
11 Enerji ve enerji transferi (devam), Potansiyel enerji, enerjinin korunumu Ders kitabının ilgili bölümüne çalışma
12 Potansiyel enerji, enerjinin korunumu (devam) Ders kitabının ilgili bölümüne çalışma
13 Doğrusal Momentum ve çarpışmalar Ders kitabının ilgili bölümüne çalışma
14 Doğrusal Momentum ve çarpışmalar (devam) Ders kitabının ilgili bölümüne çalışma
15 Katı bir cismin sabit eksen etrafında dönmesi Ders kitabının ilgili bölümüne çalışma
16-17 final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar