DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endüstri Mühendisliğine Giriş * ENM   137 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Rızvan EROL
Dersi Verenler
Prof.Dr.RIZVAN EROL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı endüstri mühendisliğine genel bir bakış açısı kazandırmaktır. Endüstri mühendisliği terminolojisi, endüstri mühendisliği problemleri, endüstri mühendisliğinin ilgi alanları ve endüstri mühendisliğinde kullanılan araçlar dersler süresince vaka / proje çalışmaları, sınıf tartışmaları ile anlatılacaktır.
Dersin İçeriği
Endüstri Mühendisliğinin (EM) Genel Tanıtımı, EM eğitimi ve Ç.Ü. Endüstri Mühendisliği Bölümünün Tanıtımı, İmalat Mühendisliği, Tesis Planlama-Yer Seçimi, Tesis Planlama-Yerleşim, Malzeme Taşıma ve Depolama Sistemleri, İş Tasarımı ve Performans Yönetimi, Performans Ölçme ve Değerlendirme, Üretim Planlama ve Kontrol, Kalite Yönetimi, Yöneylem Araştırması, Bütünleşik Sistem Tasarımı, Sistem Simülasyonu

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Endüstri Mühendisliğinin (EM) Genel Tanıtımı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
2 Endüstri Mühendisliği Eğitimi ve Ç.Ü. Endüstri Mühendisliği Bölümünün Tanıtımı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
3 İmalat Mühendisliği Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
4 Tesis Planlama-Yer Seçimi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
5 Tesis Planlama-Yer Seçimi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
6 Malzeme Taşıma ve Depolama Sistemleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
7 İş Tasarımı ve Performans Yönetimi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlık
9 Performans ölçme ve değerlendirme Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
10 Üretim Planlama ve Kontrol-I Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
11 Üretim Planlama ve Kontrol-II Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
12 Kalite Yönetimi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
13 Yöneylem Araştırması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
14 Bütünleşik Sistem Tasarımı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
15 Sistem Simülasyonu Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar