DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Lineer Cebir * ENM   141 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Dilek KAHYALAR
Dersi Verenler
Doç.Dr.DİLEK KAHYALAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere lineer cebirin, vektör uzayları, alt uzayları, baz boyut Lineer dönüşümleri , matrisler ve lineer denklem sistemleri, özdeğerler ve öz vektörleri içeren temel kavramları kavratmak ve bu derste öğretilen konuların sonucu olarak ortaya çıkan teoremleri ve soyut matematiksel kavramları anlamayı ve soyut düşünceyi öğretmek.
Dersin İçeriği
Düzlemde ve uzayda vektörler, vektör uzayları, alt uzaylar ,lineer bağımlılık, baz ve sonlu boyutlu vektör uzayları, lineer dönüşümler, matrisler, lineer dönüşümlerin matrislerle temsili, direkt toplamlar, lineer denklem sistemleri, determinantlar, karakteristik vektörler ve köşegenleştirme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Vektör uzayı, alt vektör uzayı Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
2 Lineer bağımlılık, bağımsızlık ve bir vektör uzayının tabanı Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
3 Bir vektör uzayının tabanı ile ilgili temel özellikler ve vektör uzayının boyutu Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
4 Alt vektör uzaylarının toplamı, direkt toplam. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
5 Lineer dönüşümler, çekirdek ve görüntü uzayları Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
6 Bir lineer dönüşümün rankı, izomorfizm Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
7 Matrisler Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
8 Ara Sınavı anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi
9 Lineer dönüşümlerin matrislerle temsili Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
10 Bir matrisin rankı, eşelon matris, Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
11 satırca denk matrisler ve Lineer denklem sistemleri Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
12 Determinant fonksiyonu, determinantın özellikleri, determinantın hesabı Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
13 Cramer Kuralı, Özdeğerler ve Özvektörler(karakteristik değerler ve vektörler) Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
14 Karakteristik uzaylar(Öz uzaylar) ve karakteristik polinom, Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
15 Problemler çözme Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
16-17 Final sınavı anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar