DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislikte Etik ve İletişim * ENM   144 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zahide Figen ANTMEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiZAHİDE FİGEN ANTMEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sosyal bir varlık olan insanın hem çevresi hem de diğer bireylerle etkili iletişim kurabilmesi için gerekli olan teorik bilgileri tüm boyutları ile tanıtmayı ve süreç içerisinde yer alan öğelerden haberdar etmek - İnsanlarla sağlıklı iletişim kurmanın temelde bireyin kendisiyle sağlıklı iletişim kurmasına bağlı olduğuna dair güçlü bir farkındalık oluşturmak - Öğrencinin bireysel gelişimini kendi farklılıkları ve özgünlükleri üzerinden tamamlayabilmesine dair doğasıyla uyumlu seçenekler sunmak, mesleki ve özel yaşamında doyumlu ve mutlu olmanın ipuçlarını tanıtmak. - Mesleki ve etik sorumluluğun, üstlenilen mesleki etkinliklerdeki sosyal, ekonomik, politik ve yasal içeriğin bilincinde olan ve değerlendirebilen mezunlar yetiştirmek. - Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama bilincini artırmak - Mühendisliğin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini kavrama - Mühendislik etiği ve etiğin önemi, ikilemlerde kararlılık yeteneği kazandırma
Dersin İçeriği
Bu ders, sosyal bir varlık olan insanın hem çevresi, hem de diğer bireylerle etkili iletişim kurabilmesi için gerekli olan teorik bilgileri tüm boyutları ile tanıtmayı ve süreç içerisinde yer alan öğelerin tanıtımı. İnsanlarla sağlıklı iletişim kurmak, bireyin kendisiyle sağlıklı iletişim kurmasına bağlı olduğuna dair güçlü bir farkındalık oluşturma. 7 katmanlı insan sisteminde iletişimin farklı boyutları. İnsanın değişen ve değişmeyen yönleri. Etik kavramı ve insan hayatında etiğin önemi. Etik teorileri. Etik standartları ve evrensel prensipler. Etiğin temel prensipleri. Etik modeller. Uygulamada etik. Mühendislik etiğinin tanımı. Mühendislikte dürüstlük ve sorumluluk katmanları. Mühendislik uygulamalarının sosyal boyutu. Mühendislik uygulamalarında etik prensipler, mühendislik etiğinin ilkelerinin öğrenilmesi ve bunlara dayanarak mesleki, ikilemlerin irdelenmesi sorgulanması ve değerlendirilmesi konusunda farkındalık kazandırılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İletişim nedir Ders notları ve slaytlar
2 Kişinin kendisiyle ve diğer kişilerle iletişimini kolaylaştıran ve engelleyen etkenler Ders notları ve slaytlar
3 İletişim Kazaları, Çatışmaların yönetiminde Etkin İletişim Becerileri. Çatışma Çözümü Müzakere Teknikleri. Yapıcı Tartışma ve Diyalog Arasındaki Farklılıklar. Farklı olanla İletişimde Diyaloğun gücü ve Diyalog tabanlı konuşma Örnekleri Ders notları ve slaytlar
4 Etkin iletişim ve koşullarının Analizi. İletişimde Etik. İletişimin Sömürüye açık doğasını düzenleyen Etkenler. İletişimi Kazan-kaybet ekseninden Kazan-Kazan Eksenine Çevirme Yöntemleri. Sözlü İletişimin Püf Noktalar Ders notları ve slaytlar
5 Triune Beyin Teorisi ve Üç Merkezli İnsan Sistemlerinin İşleyiş Dinamiği penceresinden İletişime Bakış. Fizik, zihin ve Duygu Merkezli Kişilerin İletişim Dilleri (duygusal iletişim, Rasyonel İletişim ve Davranışsal İletişim) ve Öfke-Korku, Sevgi, nefret ve kin gibi Duyguların iletişimdeki rolü ve örnek uygulamalar. Ders notları ve slaytlar
6 İletişimde Kişiliklerin yeri ve Önemi. Kişilerarası İletişimde Mizaç ve Kişilik Terörü. Sağlıklı İletişimde Karakter ve Ahlakın Önemi. Örneklerle Anlatım Ders notları ve slaytlar
7 Etik sözcüğünün kökeni ve anlamı, tarihsel gelişim süreci içerisinde etiğe bakış, Etik gerekçelendirme ve temellendirmeler, etik teorisi, önemseme ilkesi, içselleştirme-tutarlılık ilkesi, yararlılık ilkesi, etik-ahlak ilişkisi. Değerler etiği, etik değerler, üst değerler, evrensel değerler, altın kurallar, haklar ve özgürlükler, kişi eyleminin değerlendirilmesi. Ders notları ve slaytlar
8 Ara Sınav
9 Mühendislik Etiği ve Etiğin Farklı Boyutları, Etik Açıdan Yöneticilik, Etiğin küresel ve evrensel boyutu. Etik ve Küreselleşme. Ders notları ve slaytlar
10 Mühendislikte Dürüstlük, Mühendislik Sorumluluğu, Ürün Sorumluluğu. Mesleğe ve meslekdaşlara karşı sorumluluk, işveren ve müşterilere karşı sorumluluk, kişisel sorumluluk. Olgu Örnekleri Ders notları ve slaytlar
11 Dünya Mühendisler Birliği etik kodları ve Kuralları Ders notları ve slaytlar
12 Çalışma gruplarının ödev sunumları Ders notları ve slaytlar
13 Çalışma gruplarının ödev sunumları Ders notları ve slaytlar
14 Çalışma gruplarının ödev sunumları Ders notları ve slaytlar
15 Çalışma gruplarının ödev sunumları Ders notları ve slaytlar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar