DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yüksek Matematik 2 * ENM   146 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Leyla BUGAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiLEYLA BUGAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türev ve integralin uygulamaları hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriği
L'hopital kuralı ve Taylor Formülü, Belirsiz integral, Belirli İntegral ve uygulamaları, Alan ve Hacim hesapları, Çok katlı integraller

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 L'hopital kuralı ve Taylor Formülü Ders kitabından ilgili kısmın okunması
2 Belirsiz integrale giriş Ders kitabından ilgili kısmın okunması
3 Temel integral alma kuralları Ders kitabından ilgili kısmın okunması
4 Trigonometrik integrallar Ders kitabından ilgili kısmın okunması
5 Bazı özel formdaki fonksiyonların integralleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması
6 Cebirsel fonksiyonların integralleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması
7 Belirli integrale giriş Ders kitabından ilgili kısmın okunması
8 Ara Sınav Problem çözme
9 Belirli integrallerle ilgili temel teoremler Ders kitabından ilgili kısmın okunması
10 Belirli integralin uygulamaları Ders kitabından ilgili kısmın okunması
11 Alan hesaplamaları Ders kitabından ilgili kısmın okunması
12 Hacim hesaplamaları Ders kitabından ilgili kısmın okunması
13 Çok katlı integraller Ders kitabından ilgili kısmın okunması
14 Çok katlı integrallarin uygulamaları Ders kitabından ilgili kısmın okunması
15 Genel tekrar Problem çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Problem çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar