DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Programlama ENM   148 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Cenk ŞAHİN
Dersi Verenler
Doç.Dr.CENK ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgisayar Programlamanın temel kavramlarının ve nesneye yönelik programlamanın C plus plus programlama dili ile öğretilmesi ve programcılığın kavranması
Dersin İçeriği
C plus plus Programlama Dilinin Temel Kavramları, Girdi Çıktı Birimleri, Kontrol Yapıları, Fonksiyonlar, Kullanıcı Tanımlı Basit Veri Tipleri, Diziler, Özyineleme, Kayıtlar, Sınıflar, İşaretleyiciler ve Sanal Fonksyionlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Algoritma Geliştirme Kavramının Öğrenilmesi
2) Bir bilgisayar programı yazma geliştirme ve uygulama
3) Nesneye yönelik bilgisayar Programları yazabilme
4) Orta ve ileri düzeyde düzeyde proje geliştirebilme
5) Endüstri Mühendisliği problemlerini kodlayabilme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Programlama Dilinin Temel Kavramları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
2 Girdi/Çıktı Birimleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
3 Kontrol Yapıları-I Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
4 Kontrol Yapıları-II Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
5 Fonksiyonlar-I Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
6 Fonksiyonlar-II Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
7 Kullanıcı Tanımlı Basit Veri Tipleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı
9 Diziler-I Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
10 Diziler-II Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
11 Özyineleme Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
12 Kayıtlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
13 Sınıflar-I Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
14 Sınıflar-II Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
15 İşaretleyiciler ve Sanal Fonksyionlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
16-17 Final Sınavı Final sınavı hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar