DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Nümerik Analiz ENM   232 4 2 2.5 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Zeynep ÖZKURT
Dersi Verenler
Doç.Dr.ZEYNEP ÖZKURT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere çeşitli sayısal analiz yöntemlerini tanıtmak ve farklı alanlardaki matematiksel problemleri sayısal analiz yöntemleri ile çözmelerini yapmaktır.
Dersin İçeriği
Lineer Olmayan Eşitliklerin Çözüm Yöntemleri ,Lineer denklem sistemleri Çözüm Yöntemleri, İnterpolasyon, Sayısal İntegral Hesaplama Yöntemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sayısal çözümlerde hata kaynağı hakkında yorum yapabilir.
2) Bir fonksiyonun kök/köklerini hesaplayabilir.
3) Lineer denklem sistemlerinin çözümünü yapabilir.
4) Matris tersi bulabilir.
5) Determinant hesaplayabilir
6) Bir değişkenli fonksiyonların polinomlarla yaklaşık değerlerini hesaplayabilir (Interpolasyon).
7) Sayısal integral hesaplayabilir.
8) Yapılan hesaplamalardaki hataları inceleyebilir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nümerik Analizin Anlamı ve Önemi, Sayı sistemleri ve hata hakkında genel bilgi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
2 Lineer Olmayan Eşitliklerin Çözümünde İkiye bölme ve Newton Yöntemleri, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
3 Lineer Olmayan Eşitliklerin Çözümünde Kirişler ve Bairstow Yöntemleri, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
4 Lineer denklem sistemleri, matris tersi ve determinantı hakkında bilgi, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
5 Lineer Eşitliklerin Çözümünde Gauss Yok Etme ve Gauss-Jordan Yöntemleri, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
6 Matris Tersinin ve Determinantının Bulunmasında Gauss Yok Etme ve Gauss-Jordan Yöntemleri, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
7 Lineer Eşitliklerin Çözümünde Gauss-Seidel Yöntemi, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
8 Ara sınav ve problem çözümü Yazılı Sınav
9 İnterpolasyon, Doğrusal İnterpolasyon, Lagrange İnterpolasyon, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
10 Bölünmüş Farklar İnterpolasyon, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
11 İleri Farklar İnterpolasyon, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
12 Geri Farklar İnterpolasyon, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
13 Sayısal İntegral Hesaplama Yöntemleri, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
14 Sayısal İntegral Hesaplama Yöntemlerinin Aralığa Uygulanması, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
15 Alıştırmalar Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar