DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnsan Kaynakları Yönetimi ENM   234 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mevhibe Oya ÇETİK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEVHİBE OYA ÇETİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Organizasyonlarda değişmekte olan insana bakış açısı doğrultusunda gelişen insan kaynakları sistemlerinin ve bu konudaki uygulamaların anlaşılmasını sağlamak, bu alandaki yeni bilgi ve yaklaşımları tanıtmak.
Dersin İçeriği
İnsan kaynakları yönetimi sisteminin organizasyonlarda kullanımı ve uygulanması için gerekli temel bilgilerin sağlanması ve bunların uygulama örneklerinin araştırılması. Örnek projeler hazırlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan kaynağının önemini kavrar.
2) İnsan kaynağının gelişimi için izlenmesi gereken yol hakkında gerekli bilgilere sahip olur.
3) İnsan kaynakları yönetimi uygulama sürecinin aşamalarını bilir ve organizasyondaki diğer birimlerle koordinasyonunu sağlar.
4) İnsan kaynakları yönetiminden stratejik bir faaliyet olarak yararlanabilir.
5) İnsan kaynakları yöneticisinin temel görev ve sorumluluklarını bilir.
6) Endüstri mühendisliği uygulamalarında İKY´nin temel fonksiyonlarını kullanır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, önemi, kapsamı. Kaynak okuma Araştırma
2 Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş. Kaynak okuma Araştırma
3 İnsan kaynakları yönetiminde temel ilkeler Kaynak okuma Araştırma
4 Toplam kalite yönetimi insan kaynakları yönetimi ilişkisi. Kaynak okuma Araştırma
5 İnsan kaynakları planlaması Örnek uygulama araştırması
6 İş analizleri ve iş tanımları. Kaynak okuma
7 İşgören bulma ve seçme süreci. Kaynak okuma
8 Eğitim yönetimi ve kariyer Kaynak okuma
9 Ara sınav. Hazırlık
10 Performans değerlemesi Araştırma
11 İş değerlemesi ve ücret yönetimi. Kaynak okuma
12 İşgören sağlığı ve iş güvenliği. Güncel uygulamaların araştırılması
13 İnsan kaynakları bilgi sistemleri Örnek uygulamaların araştırılması
14 Proje sunumları. Seçilen konunun araştırılması ve sunum tekniklerinin uygulanması
15 Proje sunumları. Seçilen konunun araştırılması ve sunum tekniklerinin uygulanması
16-17 Final sınavı Tüm konuların tekrarı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Dr. İlhami FINDIKÇI , İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa ayınevi.