DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Diferansiyel Denklemler * ENM   239 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Zeynep ÖZKURT
Dersi Verenler
Doç.Dr.ZEYNEP ÖZKURT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste diferansiyel denklemler üzerine temel tanımlamaların ve verilen denklemlerin çözüm yöntemlerinin anlatılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Diferansiyel denklemleri ve sınıflandırılmasını tanıma, Birinci Mertebeden Diferansiyel denklemler,Tam diferansiyel denklemler, Lineer Diferansiyel Denklemler, Bernoulli diferansiyel denklemi, Cauchy Euler diferansiyel denklemi, Lineer diferansiyel denklem sistemleri, Laplace dönüşümleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Diferansiyel Denklemler ve çözümleri Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması
2 Diferansiyel denklemlerin sınıflanması Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması
3 Başlangıç ve sınır değer problemleri ve çözümlerin varlığı Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması
4 Tam Diferansiyel denklemler ve İntegral çarpanı Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması
5 Ayrılabilir denklemler ve bu forma indirgenebilir denklemeler Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması
6 Lineer denklemler ve Bernoulli denklemler Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması
7 Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin çözümünün açık metodu Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması
8 Ara Sınav Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması
9 Sabit katsayılı Homogen Diferansiyel denklemler Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması
10 Belirsiz katsayılar yöntemi Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması
11 Parametrelerin Değişimi Yöntemi Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması
12 Cauchy Euler denklemi Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması
13 Lineer Diferansiyel Denklem Sistemleri Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması
14 Laplace Dönüşümü Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması
15 Laplace dönüşümlerinin temel özellikleri Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar