DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Olasılık ve İstatistik 2 * ENM   240 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Rızvan EROL
Dersi Verenler
Doç.Dr.GÜLESEN ÜSTÜNDAĞ ŞİRAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bazı kesikli ve sürekli dağılımları kavrama, örnekleme dağılımları ve aralık tahmini yapabilme, hipotez testlerini kavrama
Dersin İçeriği
Kesikli olasılık dağılımları, Sürekli Olasılık Dağılımları, Örnekleme Dağılımları ve Tahmin Etme, Güven aralıkları, Hipotez testleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bernoulli , binom ve çok terimli dağılım Kaynak okuma
2 Geometrik, negatif binom ve hipergeometrik dağılım Kaynak okuma
3 Poisson dağılımı ve kesikli düzgün dağılım Kaynak okuma
4 Normal dağılım, standart normal dağılım Kaynak okuma
5 Binom dağılımına normal yaklaşım, sürekli düzgün dağılım ve gamma dağılımı Kaynak okuma
6 Örnekleme dağılımı, nokta tahmin, bilinen varyansla normal dağılıma sahip kitle ortalamasının aralık tahmini Kaynak okuma
7 Chebyshev eşitsizliği, ki-kare ve F dağılımı Kaynak okuma
8 Arasınav Kaynak okuma
9 Varyans bilinmediğinde kitle ortalamasının aralık tahmini, kitle varyansı için aralık tahmini Kaynak okuma
10 Normal dağılımlı iki kitlenin ortalamaları farkı için aralık tahmini, ölçüm çiftleri için aralık tahmini Kaynak okuma
11 Normal dağılımlı iki kitlenin varyansları oranı için aralık tahmini, iki binom parametresi farkı için aralık tahmini Kaynak okuma
12 Bir kitlenin ortalaması için hipotez testleri Kaynak okuma
13 Bir kitlenin varyans için hipotez testi, İki kitlenin ortalamaları farkı için hipotez testleri Kaynak okuma
14 İki kitlenin varyanslarının eşitliği için hipotez testleri, Kaynak okuma
15 Binom parametresi ve iki binom parametresinin farkı için hipotez testleri Kaynak okuma
16-17 Final Sınavı Kaynak okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar