DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ergonomi ENM   241 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Behice DURGUN
Dersi Verenler
Prof.Dr.BEHİCE DURGUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsanın anatomik, antropometrik, biyomekanik, fizyolojik, bilişsel ve psikolojik gereksinimleri, yetenekleri ve sınırlılıklarıyla uyumlu olarak; özellikle endüstri mühendisliği alanında, sağlıklı, güvenli, konforlu, estetik ve sürdürülebilir ürün, sistem ve çevre tasarımı ve değerlendirmesini yapmak için gerekli temel bilgi, beceri ve tutumu edinmektir.
Dersin İçeriği
Özellikle endüstri mühendisliğine vurgu yapılarak ergonomi bilgisi üzerinde yoğunlaşmıştır: Ergonomiye giriş (tanım, kapsam, tarihçe ve ilişkili disiplinler), sistem ve modelleme, insan-makine sistemleri, makine kontrollerinin tasarımı ve düzenlenmesi, duyular ve çevresel faktörler, çalışma boşluğu, fiziksel iş yükü ve enerji harcanması,yorgunluk ve mola, iş ve zaman etüdü, iş sağlığı ve güvenliği, fiziksel ve zihinsel performans, ergonominin psikolojik ve sosyal boyutları. Ayrıca, derslerde etik ve profesyonel konulara da değinilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ergonominin temel kavramlarını (tanım, kapsam, tarihçe ve ilişkili disiplinler) tanımlar.
2) Sistem ve modelleme kavramlarını tanımlar, ergonomik verilerin ergonomik bilgiye dönüşmesindeki güçlüğü kavrar.
3) Antropometrik modellemenin temel ilkelerini açıklar.
4) Biyomekanik modellemenin temel ilkelerini açıklar.
5) İnsan -makine sistemlerinin özelliklerini açıklar; gösterge, panel ve kumandaları ergonomik açıdan değerlendirir.
6) Ergonomide çevre ve duyuların etkisini irdeler.
7) Mekan veya işyeri düzenlemesinde gerekli boşlukları düzenler.
8) Yapılan işin niteliği ile enerji gereksinimini ilişkilendirir.
9) Yorgunluk kavramını ve çeşitlerini tanımlar; kasılma tipleri ve yorgunluğu ilişkilendirir; çalışma ve dinlenme sürelerini hesaplar.
10) İş analizi ve zaman etüdü yapar.
11) İş sağlığı ve güvenliği ilkelerini, zararlı maddeleri, kas-iskelet sistemi hastalıklarını ve kişisel koruyucuları bilir.
12) Fiziksel ve zihinsel performans, stratejik plan, iç denetim, SWOT analizi kavramlarını açıklar. Performans yönetimi iş akış şemasın oluşturur.
13) Ergonominin psikolojik ögelerini değerlendirir.
14) Ergonominin sosyal ögelerini değerlendirir.
15) Ergonomi bilgisini bütünleştirir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ergonomiye Giriş (Tanım, Kapsam, Tarihçe ve İlişkili Disiplinler) Ders Notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
2 Sistem ve Modelleleme Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğrencilerin konu hakkında soru hazırlamaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
3 İnsan Anatomisi ve Antropometrik Modelleme Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğrencilerin konu hakkında soru hazırlamaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
4 Biyomekanik Modelleme Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğrencilerin konu hakkında soru hazırlamaları
5 İnsan-Makine Sistemleri Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğrencilerin konu hakkında soru hazırlamaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
6 Makine Kontrollerinin Tasarımı Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğrencilerin konu hakkında soru hazırlamaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
7 Duyular ve Çevresel Faktörler Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğrencilerin konu hakkında soru hazırlamaları Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
8 Mekan ve İş Yeri Düzenleme, Çalışma Boşluğu Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğrencilerin konu hakkında soru hazırlamaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
9 Fiziksel İş Yükü ve Enerji Tüketimi Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğrencilerin konu hakkında soru hazırlamaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
10 ARA SINAV Öğrenilen bilgilerin bütünleştirilmesi Yazılı Sınav
11 Yorgunluk ve Mola Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğrencilerin konu hakkında soru hazırlamaları Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
12 İş Düzenlemesi ve Zaman Etüdü Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğrencilerin konu hakkında soru hazırlamaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
13 İş Sağlığı ve Güvenliği: Zararlı Maddeler, Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları, Kişisel Koruyucular Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğrencilerin konu hakkında soru hazırlamaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
14 Çalışmanın Psikolojik ve Sosyal Ögeleri Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğrencilerin konu hakkında soru hazırlamaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
15 Ödev Sunumları Araştırma-yaşam boyu öğrenme, Yazma, Okuma, Bilişim, Takım Çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
16-17 YARIYIL SONU SINAVI Öğrenilen bilgilerin bütünleştirilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar