DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Olasılık ve İstatistik 1 * ENM   243 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Rızvan EROL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSELMA TOKER KUTAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Permütasyon, kombinasyon, olasılık ve rasgele değişkenler ile ilgili temel kavramları ve özelliklerini öğrenme. Verilerin düzenlenmesi ve analizini yapma.
Dersin İçeriği
Permütasyon, kombinasyon, olasılık, örneklem seçimi, merkezsel eğilim ölçüleri, rasgele değişkenler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Örnek uzaylar ve olaylar Kaynak Okuma
2 Permütasyon Kaynak Okuma
3 Kombinasyon Kaynak Okuma
4 Sıralı ve sırasız parçalanma, Binom açılımı Kaynak Okuma
5 Bir olayın olasılığı, Olasılık aksiyomları Kaynak Okuma
6 Koşullu olasılık Kaynak Okuma
7 Bağımsız olaylar, Bayes teoremi Kaynak Okuma
8 Arasınav Kaynak Okuma
9 Örneklem seçim yöntemleri Kaynak Okuma
10 Verilerin Düzenlenmesi, Frekans Dağılımı, Grafiksel Gösterimler Kaynak Okuma
11 Merkezsel Eğilim Ölçüleri, Dağılım Ölçüleri Kaynak Okuma
12 Çarpıklık ve sivrilik ölçütü, Değişim katsayısı Kaynak Okuma
13 Kesikli Rastgele Değişkenin Dağılımı Kaynak Okuma
14 Sürekli Rastgele Değişkenin Dağılımı Kaynak Okuma
15 Beklenen Değer, Varyans ve Özellikleri Kaynak Okuma
16-17 Final sınavı Kaynak Okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar