DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikro İktisat ENM   247 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Seyfettin Noyan OĞULATA
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr.SEYFETTİN NOYAN OĞULATA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilerin doğru karar verme becerilerinin geliştirilmesidir.
Dersin İçeriği
Ekonomi kavramları, kıtlık ve seçim, tüketici talebi, firma arzı ve piyasa dengesi, esneklik, hanehalkı davranışı, tüketici dengesi, üretim ve maliyetler, üretici dengesi, mal piyasaları, girdi piyasaları, genel denge, gelir dağılımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme
2) Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
3) Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
4) Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
5) Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
6) Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
7) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
9) Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
10) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
11) Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
12) İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
13) İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
14) Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikro ve Makro Ekonomi ayrımı. Mikro iktisada giriş Ders notları ve slaytlar Anlatım
Performans Değerlendirmesi
2 Fırsat maliyeti, ekonomik kar, üretim imkanları eğrisi, üretim faktörler Ders notları ve slaytlar Anlatım
Performans Değerlendirmesi
3 Arz ve Talep Ders notları ve slaytlar Anlatım
Örnek Olay
4 Piyasa dengesindeki değişiklikler Ders notları ve slaytlar Anlatım
Ödev
5 Arz ve talep esnekliği Ders notları ve slaytlar Anlatım
Performans Değerlendirmesi
6 Piyasa yapılarına giriş Ders notları ve slaytlar Anlatım
Performans Değerlendirmesi
7 Tam rekabetçi piyasa yapısının koşulları Ders notları ve slaytlar Anlatım
Ödev
8 Ara Sınav Anlatım
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Monopolcü rekabet piyasasının koşulları Ders notları ve slaytlar Anlatım
Performans Değerlendirmesi
10 Monopolcü rekabet piyasasının koşulları Ders notları ve slaytlar Anlatım
Performans Değerlendirmesi
11 Monopol (tekelcilik) Ders notları ve slaytlar Anlatım
Performans Değerlendirmesi
12 Talep ve fayda Ders notları ve slaytlar Anlatım
Ödev
13 Esneklik kavramlarına giriş Ders notları ve slaytlar Anlatım
Ödev
14 Talep esnekliği, Arz esnekliği Ders notları ve slaytlar Anlatım
Ödev
15 Talep esnekliği, Arz esnekliği Ders notları ve slaytlar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar