DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maliyet Analizi ve Kont. * ENM   331 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zahide Figen ANTMEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiZAHİDE FİGEN ANTMEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
işletmelerde üretim maliyetlerinin oluşumu ve tespiti konusunda bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Maliyet muhasebesinin anlamını, muhasebe bilgi sistemi içindeki yerini ve önemini açıklarMaliyet kavramlarını tanımlar ve aralarındaki farkı örnekler ile açıkça ortaya koyar. Maliyetleri çok çeşitli açılardan sınıflandırır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Bilgiler ve Kavramlar- Maliyet Tanımı ve Sınıflandırılması Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma
2 Maliyetlerin Sınıflandırılması- Sabit Maliyetler, Değişken Maliyetler,Müşterek Maliyetler Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma
3 Maliyet Sistemleri, Finansal Tablolar Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma
4 Maliyet Türleri-İMMM, İşçilik Maliyetleri Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma
5 Malzeme Maliyetleri-Direkt-Endirekt Ayırımı Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma
6 Ekonomik Sipariş Miktarı,Stok Kontrolü, Stok Kontrol Yöntemleri Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma
7 Maliyet Türleri-Genel Üretim Maliyetleri Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma
8 Genel Üretim Maliyetleri Dağıtım Sorunları Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma
9 Ara sınav sınava hazırlık
10 Sipariş Maliyet Sistemi Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma
11 Sipariş Maliyet Sistemi Devam Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma
12 Safha Maliyet Sistemi Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma
13 Safha Maliyet Sistemi Devam Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma
14 Genel uygulama, satışların maliyeti, gelir tablosu Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma
15 Örnek soru çözümleri sınava hazırlık
16-17 Örnek soru çözümleri sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar