DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Veri Yapıları ve Algoritmalar * ENS   255 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Irfan MACIT
Dersi Verenler
Arş.Gör.IRFAN MACIT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin bilgisayar bilimleri yardımı ile bir problemi çözmeye yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik kazanımları desteklemektir. Dersin teorisinde verilecek olan akademik çalışma örnekleri ile dersin içeriği desteklenecektir.
Dersin İçeriği
Bilgisayar programlarının bilimsel ve akademik çalışmalarda nasıl kullanıldığı ile ilgili bilgilerin yanı sıra Endüstri Mühendisliği bilim dalında bu bilgilerin nasıl kullanıldığı da ders kapsamında incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giris ve Temel kavramlar. Yok.
2 Veri Modelleri Nedir: Temel tanımlar ve genel özellikleri. Derste verilen kaynaklarda kütüphane literatür araması.
3 Veri Yapıları Nedir: Temel veri yapıları (karakter, tamsayı, gerçel sayı, sözce/katar, dizi/matris). Derste verilen kaynaklarda kütüphane literatür araması.
4 Veri Yapıları Nedir (devam): CPP Kullanıcı tanımlı veri yapıları (struct, union). Bilgisayarda verilen kaynak kodların derlenmesi.
5 Algoritmalar Girişi: Giris, temel tanımlar, Genel Arama Algoritmaları (ardısık, ikili). Bilgisayarda verilen kaynak kodların derlenmesi.
6 Sıralama Algoritmaları: Seçmeli, kabarçık, birlesmeli, kümeleme. Bilgisayarda verilen kaynak kodların derlenmesi.
7 Bağlantılı Liste Veri Modeli: Temel kavramlar, pointerler değiskenler,kodalama tanımlama/bildirim. Bilgisayarda verilen kaynak kodların derlenmesi.
8 Arasınav. Yok
9 Bağlantılı Liste Uygulaması/Tek Yönlü: Ekleme, listeleme, arama, silme Dizi Üzerinde Bağlantılı Liste/Tek yönlü: Ekleme, listeleme, arama, dosyaya yazma, dosyadan liste oluşturma Bilgisayarda verilen kaynak kodların derlenmesi.
10 Hafta İki Yönlü Bağlantılı Liste Uygulaması: Ekleme, listeleme, arama, silme. Bilgisayarda verilen kaynak kodların derlenmesi.
11 Kuyruklar ve Yığın İşlemleri: Dizi üzerinde kuyruk ekleme / çıkartma. Bilgisayarda verilen kaynak kodların derlenmesi.
12 Ağaç Veri Modeli: Temel kavramlar ve terimler, Ağaç türleri, ağaç işlemleri, ağaçların bellekte tutulması ve veri yapısı. Bilgisayarda verilen kaynak kodların derlenmesi.
13 Ağaç Veri Modeli: İkili Arama Ağacı (dolaşma, listeleme, ekleme, arama, silme). Bilgisayarda verilen kaynak kodların derlenmesi.
14 Graf Veri Modeli: Temel kavramlar ve terimler. Bilgisayarda verilen kaynak kodların derlenmesi.
15 Grafların Bellek Üzerinde Tutulması, Graf renklendirme, dolaşma, Graf algoritmaları, Greedy yaklaşımı, Sezgiseller. Bilgisayarda verilen kaynak kodların derlenmesi.
16-17 Genel Değerlendirme. Yok.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar