DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bakım Yönetimi ENS   257 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Seyfettin Noyan OĞULATA
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr.SEYFETTİN NOYAN OĞULATA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
I. Üretim planlama yapılırken dikkate alınması gereken konulardan biri olan bakım zamanlamasının önemini algılamış mühendisler yetiştirmek. II. Bakımın onarıma göre çok daha anlamlı ve etkin bir çalışma olduğunun bilincine vardırmak III. Bakımın salt bir bölümün işi olmayıp, tüm işletmenin etkilenebileceği ve uygulamaya katılması durumunda şirket etkinliğini arttırabileceği bir çalışma olduğunu algılatmak
Dersin İçeriği
Temel Büyüklüklerin Tanıtılması: Arızalar Arası Süre, Tamir Süresi, Güvenilirlik, Arıza Oranı. Bakım Faaliyetlerinin Sınıflandırılması, Bakım-Onarım Sistemlerinin Analizi, Firmanın/Atölyenin Bakım İhtiyaçlarının Belirlenmesi, Arızi Bakım (Tamir), Periyodik Bakım, Kestirimci Bakım, En Uygun Bakım Aralığının Belirlenmesi, Bakım ve Onarım Maliyetleri, Üretken ve Toplam Üretken Bakım (TPM), Bilgisayar Destekli Bakım Planlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bakım işlemlerinin çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak
2) Yeni bir bakım sistemi uygulamadan önce bir şirketin gerçek durumunu analiz etmek
3) Sistem ihtiyaçları doğrultusunda ne tür bir bakım sistemi kullanılacağına karar vermek
4) Bakım faaliyetinin periyodik mi önleyici mi olması gerektiğine karar vermek
5) En uygun bakım aralığını belirlemek
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Üretim Sisteminde Bakımın Yeri, Temel Kavramlar, Bakım-Onarım Politikaları, Temel Büyüklükler sözlü anlatım
2 Bakım Çalışmaları Hakkında Bilgi Toplanması, Planlı Bakım Uygulamalarının Analizi, Makina Duruşlarının Analizi, Bakım Çalışmalarının Yapılış Şeklinin Analizi, Bakım Aralıklarının Analizi sözlü anlatım
3 Yedek Parça Tedarik Sisteminin Analizi, Kullanım Kataloglarının İncelenmesi, Bakım Fonksiyonunun Organizasyonel Yapısı, Bakım Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Bakım-Onarım Haberleşme Sistemi sözlü anlatım
4 Planlı Bakım Kavramı, Küvet Eğrisi, Bakım Maliyetleri ve Ekonomik Bakım Düzeyi, En Uygun Bakım Planının Seçimi, Periyodik Bakım, Planlı Bakım Sistemi sözlü anlatım
5 Periyodik Bakımda Endüstriyel Uygulama Örnekleri sözlü anlatım
6 Kestirimci Bakımın Aşamaları, Kestirimci Bakım Organizasyonunda İzlenecek Yöntem, Kestirimci Bakımın Ekonomik Yararı sözlü anlatım
7 Kestirimci Bakımda Endüstriyel Uygulama Örnekleri sözlü anlatım
8 Ara Sınav
9 Üretken Bakım Kavramı, Amaçları ve Yöntemi, Ekipmandan Kaynaklanan Hatalar, İşgücünden Kaynaklanan Hatalar, Malzemeden Kaynaklanan Hatalar sözlü anlatım
10 Toplam Üretken Bakımın Tanımı, Toplam Üretken Bakımın Faaliyetleri sözlü anlatım
11 Makina Toplam Verimliliği, TPM Uygulama Örnekleri sözlü anlatım
12 Bakım Planlamasında Çağdaş Teknikler, Kuyruklar Teorisi, Yenileme Kararları sözlü anlatım
13 Bilgisayar Destekli Bakım Yönetimi sözlü anlatım
14 Proje Sunuşları sözlü anlatım
15 Proje Sunuşları sözlü anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar